Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

Hírfolyam

Húsvét vasárnap 2024. március 31.

A szombat elmúltával, húsvétvasárnap ünnepeljük Krisztus feltámadását, az ünnepi szentmisén immár teljes fényben és ünnepi díszben áll a templom, zeng az orgona, alleluját énekel a schola és Isten népe, a feltámadást ünnepelve. A húsvétvasárnapi ünnepi szentmisét Tamás atya mutatta be templomunk ministránsainak asszisztenciájával.

Húsvét vigíliája 2024. március 30.

A húsvéti vigília valószínűleg a teljes egyházi év leghosszabb és legösszetettebb szertartása, amit szigorúan sötétben kezdünk és fejezünk be húsvét éjszakáján. A szertartás a templomon kívül, a tűz megszentelésével kezdődik, amiről meggyújtjuk a húsvéti gyertyát, melynek fénye, mint Krisztus világossága érkezik a templomba, ahol szétosztva mindenkihez jut belőle egy gyertyalángnyi. A gyertyafényben énekelt húsvéti örömének, az Exultet után az Ószövetség olvasmányain keresztül ismerjük meg a legfontosabb tanításokat, mintegy a keresztelendők utolsó hittanóráján. Az ószövetségi olvasmányok után kéri vissza egy énekes a nagyböjtben nélkülözött Glóriát, amelyet a pap ünnepélyesen intonál “a Szentegyház közepén”, majd megszólal az orgona, kigyúlnak a fények. A szentlecke után egy énekes újból “megtanítja” a böjti időben nélkülözött alleluját az evangélium előtt. Hagyományosan ezen az éjszakán történt a felnőttek keresztelése, így az evangélium után a keresztvíz megáldásával folytatódik a szertartás, majd (ha nincs keresztelés, amint nálunk sem volt), szenteltvízzel való meghintéssel majd keresztségi fogadalmunk megújításával emlékezünk saját keresztelésünkre. Az egyetemes könyörgéstől a szokott módon folytatódik az ünnepi szentmise, amelynek végén kerül sor a szentsír megnyitására, az Oltáriszentséget ünnepélyesen visszahozza a pap a főoltárhoz, ahol meghirdeti Jézus feltámadását szavainak megismétlésével: Békesség veletek, én vagyok, ne féljetek! Ezután a világnak is megmutatjuk húsvéti örömünket a hagyományos feltámadási körmenettel. A templomba visszatérve Te Deumot éneklünk, s a szentségi áldás után kerül vissza a nagycsütörtöki oltárfosztás óta nyitva álló tabernákulumba az Oltáriszentséget hordozó monstrancia. Az ünnepélyes áldás után kerül sor a húsvéti eledelek (hús-, tojás- és kalácseledelek) megáldására.

Nagypéntek 2024. március 29.

Nagypénteken Krisztus kereszthalálára emlékezünk, sőt azt ünnepeljük. A liturgia ott folytatódik, ahol abbamaradt nagycsütörtökön. Üres, sötét, díszeitől megfosztott szentély és oltár, nyitott tabernákulummal, néma bevonulással. Majd leborulással az üres oltár előtt. A tabernákulum üres, még a kereszt sincs a helyén, a leborulás az oltár előtt történik, ami magas a Golgota, sőt maga Krisztus. Minden bevezető nélkül felhangzik a könyörgés, majd az olvasmányok, melyek után Krisztus kínszenvedésének történetét halljuk Szent János passiójából (templomunkban az Esztergomi moll-passiót énekli a schola). Az ünnepélyes egyetemes könyörgések után történik a kereszt behozatala majd leleplezése és a kereszthódolat, amely során mindenki hódol a kereszt előtt egy térdhajtással, meghajlással, érintéssel, csókkal…Utána körmenet hozza a feldíszített oltárra az Oltáriszentséget, de a szentáldozás után vissza is viszi a Szent Imre oltárhoz és a főoltár a szertartás végére ismét dísztelen, a szentély sötét, az egyszerű áldás után a pap és az asszisztencia ugyanolyan csendben vonul ki, mint nagycsütörtökön…

Nagycsütörtök 2024. március 28.

Nagycsütörtök egyetlen szentmiséje az utolsó vacsorára emlékezik. A fehérben, orgonával, a Gloria-ra megcsendülő csengőkkel kezdődő ünnepi mise fokozatosan halad az oltárfosztás utáni teljes sötétségbe… Elhallgat az orgona, a csengőket kemény hangú kereplők váltják. A szentmise különleges liturgiai eleme a lábmosás megjelenítése. Az áldozás után az Oltáriszentséget a Szent Imre oltárhoz viszi a körmenet, ezt követi az oltárfosztás és az üres tabernákulum kinyitása. A szentmise áldás, elbocsátás és záróének nélkül ér véget, a pap és az asszisztencia néma csendben hagyja el a sötét templomot…

Virágvasárnap 2024. március 24.

Virágvasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja. A vértanúság piros liturgikus színe is jelzi, hogy Jézus jeruzsálemi bevonulásának hozsannás, pálmaágas, dicsőséges bevonulásának megünneplésétől a passió megrendítő, Jézus halálát jelző néma térdeléséig milyen gazdag ez az ünnep. A mi ünnepünk szokás szerint az urnakertben kezdődött, oda vonult ki a gyülekezet, hogy a bevonulás történetét meghallgatva, hozsannát énekelve induljon a templomba, meg-meg állva Jézus bevonulásának egy-egy mozzanatánál. A Tamás atya által bemutatott ünnepi szentmisén a Schola Werner Alajos Márk passióját énekelte, az oltár körül a Szent Imre ministránsai teljesítettek szolgálatot.

Tekintse meg az ünnepről készült galériánkat (fotó: Vaday Tamás)

Gyertyaszentelő 2024. február 2.

A karácsony utáni negyvenedik napon ünnepeljük Urunk bemutatását, amit hagyományosan Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepeként szoktunk emlegetni. A liturgiában mindenütt visszaköszönnek Simeon hálaénekének szavai: “Fény a népek világosságára és dicsőségére népednek, Izraelnek”. Ezt a fényt is ünnepeljük, amikor megáldjuk a gyertyákat, amelyek kiosztva bevilágítják a templomot az éjszakában. Bár már évközi idő van, egy napra még “búcsúzóul” visszatérünk a betlehemi jászolhoz, megünnepeljük Jézus bemutatását és szemléljük az agg Simeont, hallgatjuk szavait, és magunk előtt látjuk Anna prófétaasszonyt is, életének minden nehézségével…

Archívum:

Az elmúlt évek főbb eseményeit tartalmazó beszámolókat innen töltheti le (.docx):

2023. év 

2022. év 

2021. év