Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

Hírfolyam

Gyertyaszentelő 2024. február 2.

A karácsony utáni negyvenedik napon ünnepeljük Urunk bemutatását, amit hagyományosan Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepeként szoktunk emlegetni. A liturgiában mindenütt visszaköszönnek Simeon hálaénekének szavai: “Fény a népek világosságára és dicsőségére népednek, Izraelnek”. Ezt a fényt is ünnepeljük, amikor megáldjuk a gyertyákat, amelyek kiosztva bevilágítják a templomot az éjszakában. Bár már évközi idő van, egy napra még “búcsúzóul” visszatérünk a betlehemi jászolhoz, megünnepeljük Jézus bemutatását és szemléljük az agg Simeont, hallgatjuk szavait, és magunk előtt látjuk Anna prófétaasszonyt is, életének minden nehézségével…

Pásztorjáték 2023.

Szenteste délután a hagyományoknak megfelelően templomunk ministránsai jelenítették meg Jézus születésének történetét a templomot megtöltő gyermekek számára. A játék kerettörténetében Kis Fenyő, Ajándék és Kis Harang mesélik el Kis Szalmának, hogy mi is a karácsony igaz története. A darabot írta és rendezte Pozsgai Ágnes.

Szent Imre ünnepének vigíliája (2023. november 4.)

Templomunk védőszentjének, Szent Imre hercegnek főünnepén sok évtizedes hagyomány, hogy vendégül látjuk a győri szeminárium kispapjait és előljáróit. Nem volt ez másként idén sem, a kispapok a november 4-i, szombat esti szentmisére látogattak, zarándokoltak el templomunkba. Az ünnepi szentmisét Császár István spirituális aty mutatta be, a szentbeszédet Végerbauer Richárd atya mondta. A szentmisét követően virrasztó zsolozsmát, Szent Imre matutinumát énekeltük, imádkoztuk közösen, majd a templom előtt álló Szent Imre szoborhoz vonulva gyújtottunk mécseseket a szobor lábazatánál, majd Szent Imre közbenjárásáért imádkoztunk.

Hittantábor 2023 - „Legyetek Jézus keze és szíve!”

Szeretett Szentatyánk, Szent II. János Pál pápa! Nagy bizalommal fordulok hozzád, aki már a Mennyből tekintesz ránk, és szentként sétálsz az Ég gyönyörűséges kertjében Mária, a Te szívednek oly kedves Édesanya és Királynő mellett. Biztosan tudom, hogy mélyen érző szíveddel azonnal meghallod kiáltásomat, és segítségemre fogsz sietni. Kérlek, vidd el imáimat a Mennyei Atya elé! A következő kegyelmeket kérném Tőled: ……………….. Szent II.János Pál pápa! Hálát adok Istennek, hogy téged nekünk adott. Köszönöm életedet, jóságodat, szeretetedet és mindazt, amit adtál nekünk. Ámen. Szent II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!

Benkó Attila atya búcsúmiséje (2023. július 30.)

Éppen 6 évvel ezelőtt, 2017. augusztus 1-jével hozta létre Veres András megyéspüspök úr a Győri Kórházlelkészséget és nevezte ki kórházlelkésszé Benkó Attila atyát, aki a kórház szomszédságában levő Szent Imre Plébániára költözött.

Amellett, hogy bármikor (beleértve a Covid legnehezebb időszakát is) elérhető volt a betegek számára, bekapcsolódott plébániánk életébe is, imacsoportot vezetett, létrehozta a laikusokból álló csoportot, amely a kórházlelkészi szolgálatban volt segítségére, rendszeres hétköznapi szentségimádásra hívta a szentimréseket, rendszeresen gyóntatott, misézett Gyirmóton és a Szent Imre templomban is, ahol leginkább a vasárnap esti szentmiséken találkozhattunk vele.

Attila atyát a püspök úr augusztus 1-jével Mosonmagyaróvárra helyezte, s nem véletlenül az utolsó ünnepélyes szentmisét az elmúlt vasárnap, július 30-án este mutatta be templomunkban.

Az ünnepélyes búcsúmisén megteltek templomunk padjai a Szent Imre templom és a gyirmóti Szent László templom híveivel, szép számmal szolgáltak az oltár körül ministránsaink, a zenei szolgálatot Kurucz Borbála és a schola látta el, Attila atya “kedvében járva” a szentmise liturgikus énekeinek összeállításával.

Búcsúbeszédében Attila atya Viktor Emil Frankl, a zsidó származású osztrák neurológus és pszichiáter, filozófus és pszichológus gondolatait, tanítását osztotta meg a hívekkel, aki, miután szüleit és várandós hitvesét is koncentrációs táborban veszítette el, s maga is három év után szabadult onnan, megírta “…és mégis mondj igent az életre! című könyvét”. Azok élték túl a haláltábort, akik még láttak értelmet az életükben, de nem az az igazi kérdés, hogy mi az élet értelme, hanem hogy mit vár tőlem az élet… Az életünknek úgy adhatunk értelmet, hogy cselekszünk, alkotunk valamit, létrehozunk egy művet. A másik mód, hogy átélünk valami szépséget, élményt, befogadunk (és továbbadunk) élményeket. S ha már mindkettő bezárul előttünk, akkor azzal, ahogy viszonyulunk sorsunkhoz, elfogadjuk, vállaljuk azt.

A szentmise végén a Szent Imre és a gyirmóti Szent László egyházközségek nevében a két plébániai tanácsadó testület alelnökei, majd végül Tamás atya köszönt el a búcsúzó Attila atyától, aki a szentmise után még hosszasan elbeszélgetett a templom előtt és a templomkertben a tőle elbúcsúzni érkezett testvérektől.

Isten áldása kísérje Attila atyát új állomáshelyén is, s reméljük, hogy minél többször lesz alkalmunk találkozni vele templomunkban is.

A képre kattintva tekintsék meg a búcsúmiséről készült fotógalériát is.

Héray Márton FSO újmiséje (2023. július 9.)

Július 9-én újmisét ünnepelt a Szent Imre egyházközség. Hála Istennek ez nem ritka esemény, mert a győri kispapok gyakorta töltik nálunk hosszabb-rövidebb lelkipásztori gyakorlatukat és általában vissza szoktak látogatni hozzánk szentelésük után. De rég nem ünnepelhettünk olyan újmisést, akit közülünk hívott meg az oltár szolgálatára az Úr.

Marci “a Szent Imre templomban nőtt fel”, énekelt a scholában, de aztán inkább az oltár szolgálatát választotta ministránsként. Itt honlapunkon is találkozhattunk vele, hiszen 2011-ben Bogdán Rékával és Horváth Glóriával hárman képviselték az egyházközséget a Madridi Ifjúsági Világtalálkozón (a velük készült beszámolót itt olvashatják).

Érettségi után Marci még “civil” egyetemen kezdett tanulni, de aztán hamarosan elszólította onnan az Úr. Bátyja, András atya a Krisztus Ügye Lelki Család tagjaként szolgált, így nyilván az ő példája (és imája) is segítette Marcit, hogy amikor megérintette az Úr hívása, ő is ezt a közösséget választotta családjául. 2017 áprilisában Budapesten tette le első fogadalomtételét és öltötte magára a közösség kórusruháját, amely ünnepen a Szent Imrés hívek is szép számban jelen voltak.

Tanulmányait Rómában végezte, majd 2022. június 18-án az esztergomi bazilikában Erdő Péter bíboros érsek szentelte diakónussá. Diakónusi évét a bécsi kórházlelkészségen töltötte és ott kezdi meg újmisés papi szolgálatát is.

2023. július 1-jén érkezett el a papszentelés napja. Márton atyát a bregenzi Jézus Szíve plébániatemplomban Georg Gänswein érsek (akit leginkább mint XVI. Benedek pápa magántitkárát ismerünk) szentelte fel kézrátétele és imádsága által. Az ünnepi papszentelési szentmise élő közvetítésének felvételét itt tekinthetik meg:

Márton atya rendi és papi küldetéséről szólva Gänswein érsek így kezdte beszédét: „Ma, itt és most történik meg, hogy Márton diakónus személyében a papság találkozik a megszentelt élet karizmájával. Isten szentségi közreműködésének és az emberi cselekvésnek az imaéletben, az isteni titkokról való elmélkedésben és a lelkipásztori munkában kell kibontakoznia.”
Később a szenvedésről szólva arról beszélt, hogy a mai ember megszüntetni akarja a szenvedést. De ez lehetetlen és nem is lehet cél, hiszen „a szeretet magában foglalja a szenvedés gyümölcsöző átalakítását, amely nélkül nem lehetséges szívbéli megtérés, amely által Isten szeretetébe vonzódunk.” A pap szerepéről szólva így folytatta a gondolatot:“a pap küldetésének meghatározó része, hogy megértse az emberek szenvedését, hogy osztozzon benne, hogy együtt szenvedjen vele, és azt Krisztusra, az ő megváltó szeretetére bízza. ”. Idéznénk még Márton atya szavait: “Papnak lenni gyönyörű. Érzem, milyen sokan vágynak egy papra. Az Istennel való találkozást keresik benne.”

Márton atya első ünnepélyes szentmiséjét július 2-án délelőtt 10 órakor mutatta be, szintén Bregenzben, az Antoniuskirchében. Az újmisés szónok, Peter Willi atya szentbeszédében egyebek között a Krisztus Ügye Lelki Család alapítójának, Júlia Anyának szavait idézte: „Az Egyháznak nagy szüksége van szent papokra, olyan emberekre, akik teljesen és osztatlanul Krisztusnak adják magukat.” Külön öröm volt a szentmise végén magyarul énekelni a Boldogasszony, Anyánk éneket (részben ezt viszonozva énekeltük a Szent Imrében tartott újmise befejező énekeként a Großer Gott, wir loben dich éneket). Hála és köszönet érte, hogy ha nem is nagy számban, de a Szent Imre templomból is eljuthattunk néhányan Márton atya papszentelésére és első szentmiséjére.

Július 9-én aztán kétszer is újmisére telt meg a Szent Imre templom. A délelőtti újmisére Márton atyát elkísérték szerzetes testvérei és nővérei a Krisztus Ügye Lelki Családból, valamint Bécsből érkezett fiatal ismerősei is. A szentbeszédet Héray András FSO atya mondta. András atya Édesapjukhoz is fordulva (aki a szentelésen nem lehetett jelen) felidézte a közösség szép szokását, amely szerint az újmisés kelyhet fiuk papszentelése előtt egy hosszabb időre megkapják a szülők, hogy imádságukkal töltsék meg a kelyhet. Majd idézte szüleik 52 évvel ezelőtti esküvőjük szentbeszédéből Gyimóthy Károly atya mondatait, amelyek szorosan kapcsolódnak érseknek a szentelési misén mondott gondolataihoz: „Szeretni annyit jelent, mint áldozatot hozni azért, akit szeretünk. Ne ijedjetek meg ettől a szótól, hát ne féljetek, hát mind az, ami nagy, konkrét és pozitív eredmény, az mind áldozatból születik, mind áldozatból fakad. A hűséges szív szavai Krisztus keresztje fölött hangzanak majd el néhány perc múlva ajkatokról. A kereszt az Isten szeretetének áldozata, amelyből az emberiség megváltása fakad. Kereszt nélkül nem lenne üdvösség, nem lenne megváltás, nem lenne örök élet.”

A szentmisén közreműködő Szent Imre Schola első felszentelt valamikori tagját is köszöntötte az újmisés Márton atya személyében. A koncelebráló atyák ünnepélyes újmisés áldása után került sor a megható pillanatra, amikor Márton atya édesapját részesítette újmisés áldásban (megismételve a szenteléskor élő közvetítésben, de csak online adott áldását, mivel édesapja nem tudott elutazni Marci szentelésére).

Az este hat órai szentmisére ismét megtelt a templom. A délelőttihez hasonlóan András atya volt az ünnepi szónok a délelőttihez hasonló ünnepélyességgel bemutatott szentmisén. Szokatlan módon az egyházközség ajándékát mindjárt a szentmise elején átadta Tamás atya az újmisésnek, aki nyomban kicsomagolta azt, hogy aztán ezzel a kehellyel (amelybe a Szent Imre templom nevét gravírozták) mutassa be a szentmisét Márton atya, fel is avatva a kelyhet. Az esti szentmisén részt vett az egyházmegye frissen szentelt diakónusa, Horváth Csaba is, többek között az evangélium éneklésével gazdagítva a liturgiát.

Mindkét újmise végén hosszú sorokban várakoztak a szentimrés hívek és a meghívott vendégek az újmisés áldásra, amelyért a mondás szerint egy új csizmát is érdemes elkoptatni.

Imádkozzunk továbbra is Márton atyáért, kérjük életére, szolgálatára Isten áldását, amely kísérje el őt élete, szolgálata minden napján, egyben imádkozzunk új papi, szerzetesi hivatásokért, s különösen azért, hogy egyházközségünkből is hívjon meg újabb fiatalokat szolgálatára az Úr!

(Vaday Tamás)

Úrnapja (2023. június 11.)

Krisztus Szent Teste és Vére főünnepét a világegyház a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön ünnepli, hazánkban a következő vasárnap ünnepeljük az egyszerűbben Úrnapjaként ismert ünnepet, az Oltáriszentég ünnepét. Nagycsütörtökre már Nagypéntek gyásza vetül, a fényes, glóriás kezdés után már néma az orgona és a szentmise végén az oltár minden díszétől megfosztva áll és így borul sötétségbe a templom. Úrnapján viszont az ünnepi szentmise után a világnak is megmutatjuk a valóságosan köztünk levő Jézus Krisztust az Oltáriszentségben, körmenetben járjuk körbe a templomot, a gyermekek rózsaszirmokat hintenek az Oltáriszentséget felmutató pap előtt, s a felállított négy oltárnál meghallgatva négy evangéliumi szakaszt és minden oltárnál szentségi áldásban részesülünk – az egész várossal együtt, majd a templomba Te Deumot zengve térünk vissza és adunk hálát az Oltáriszentség csodájáért. A fotóra kattintva tekintsék meg az ünnep fotógalériáját!

80 éves a Szent Imre templom (2023. június 3.)

Boldog Apor Vilmos győri megyéspüspök 1943. június 3-án, áldozócsütörtökön, vagyis Urunk mennybenetelének ünnepén szentelte fel templomunkat.

A templomszentelés 80. évfordulójára gyűltünk össze 2023. június 3-án, szombaton az esti szentmisén. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Szíjártó László atya, a balatonalmádi, szintén Szent Imre tiszteletére szentelt templom plébánosa, a Veszprémi Főegyházmegyei Karitász igazgatója mutatta be, akit egyházközségének tagjai is elkísértek.

A szentmise elején László atya és a vele koncelebráló Balázs Tamás plébános atya és Benkó Attila kórházlelkész a Szent Imre oltárhoz vonultak, ahonnan ünnepélyes menetben hozták a szentélybe Szent István király, Boldog Gizella királyné és Szent Imre herceg ereklyéit. A “Magyar Szent Család” ereklyéi is Balatonalmádiból érkeztek hozzánk. Az ereklyék kihelyezése után közbenjárásukat kértük egyházközségünkért, népünkért.

A szentmise végén Tamás atya átadta az egyházközség ajándékát László atyának, majd a papság, az asszisztencia és a hívek is kivonultunk a templom elé, ahol a felszentelést megörökítő mozaik előtt imádkoztunk templomunkért, egyházközségükért és koszorút helyeztünk el az emléktáblán.

Innen az altemplomba vonulva templomépítő plébánosunk, Dr. Szelestey Béla atya sírjánál imádkozunk lelki üdvéért és helyeztük el a tisztelet koszorúját.

A templomszentelési ünnep a templom előkertjében szeretetvendégséggel, állófogadással zárult, ahol még sokáig beszélgethettünk kötetlenül vendégeinkkel és egymással 80 éves templomunk, egyházközségünk múltjáról, jelenéről és jövőjéről is.

Képriportunkat a képre kattintva tekinthetik meg.

Zarándoklat Ferenc pápa szentmiséjére(2023. április 30.)

A győri Szent Imre Plébánia képviseletében 49 fővel vettünk részt Ferenc Pápa Kossuth téri szentmiséjén.

Zarándokcsoportunk a plébánia területéről, Gyirmótról, Rábapatonáról érkezett zarándokokból verbuválódott össze. A zarándokbuszon elimádkozott Rózsafüzért a Szentatyánkért ajánlottuk fel. Ugyan a térre sajnos nem jutottunk, de a kivetítőkön keresztül így is felejthetetlen, felemelő élményben volt részünk.

(Harasztiné Bársonyosi Ágnes)

A Szent Imre Schola a pápai szentmisén(2023. április 30.)

Ferenc pápa Kossuth téri szentmiséjén 312 fős kórus teljesített szolgálatot, ebből 122 fő képviselte a magyarországi egyházmegyéket. A Szent Imre Schola, kiegészülve nyúli barátainkkal, 9 fős csapattal vehetett részt az ünnepi szentmisén, s nagy örömünkre a felkészülés során két kispap is csatlakozott hozzánk. Az “itthoni” és a gazdagréti összkari próba után szombaton közösen vettünk részt a helyszíni főpróbán, s így érkezett el a pápalátogatás harmadik napja, a látogatásra a koronát feltevő ünnepi pápai szentmise.

Leírhatatlanul csodálatos érzés volt Krisztus helytartójának, a mai Péternek elénekelni Liszt Ferenc Tu es Petrusát a bevonulásra: “Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.”

Előtte szebbnél szebb egyházzenei tételekkel segítettük a szentmisére történő ráhangolódást, majd a szentmisén vezettük a nép énekét, dicsőítettük Istent, együtt imádkoztunk a jelenlevőkkel és mindazokkal, akik közvetítésben tudtak bekapcsolódni a liturgiába.

Felemelő, csodálatos élmény volt részesévé válni ennek a zenei szolgálatnak, ugyanakkor meghatározó élmény volt találkozni azokkal a karnagyokkal is, akik vezényelték a kórust és az Operaház kiváló zenekarát. A karnagyok közül többekkel még közös fotót is készíthettünk, így is maradandóvá téve a nap élményét.

Köszönjük, hogy ott lehettünk, köszönjük a közös készülés, a találkozások és különösen az ünnep szentmisén való részvétel zenei és lelki élményét!

Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!

(Vaday Tamás)

Archívum:

Az elmúlt évek főbb eseményeit tartalmazó beszámolókat innen töltheti le (.docx):

2022. év 

2021. év

2020. év

2019. év

2018. év

2017. év

2016. év

2015. év

2014. év

2013. év

2012. év

2011. év

2010. év

2009. év

2008. év

2007. év