Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

A Győri Szent Imre Alapítvány bemutatása

SZJA 1%-os felajánlással kapcsolatos információ és nyomtatvány

A Győri Szent Imre Alapítvány adószáma: 18529973-1-08

Bankszámlaszáma: 10403356-33516026-00000000

A Győri Szent Imre Alapítványt 25 magánszemély hozta létre, 1995. április 2-án, 100 ezer forint hozzájárulással. A 2002-ben módosított Alapító Okirat szerint az Alapítvány célja a következő:

  • A győri Szent Imre templom és plébániaépület korszerűsítésének, fejlesztésének és felújításá­nak támogatása
  • A hitélethez, a hitoktatáshoz szükséges eszközök beszerzésének és felújításának elősegítése
  • A rászoruló hívek és családok anyagi segítése közvetlenül vagy az egyházközség Karitász szervezetén keresztül
  • Az egyházközség tagjai részére kulturális és szabadidős programok, zarándoklatok, lelkigyakorlatok, kirándulások szervezése és támogatása
  • Az egyházközség tagjai részére támogatás nyújtása tanulmányok, kutatások folytatásához
  • Egyházközségi tájékoztató kiadványok, egyházközségi értesítő megjelentetése, ill. támogatása

 

Az elmúlt két évtizedben az Alapítvány az adományokból és az 1%-os SZJA-felajánlásokból ezen célok közül elsődlegesen a templom korszerűsítését támogatta (pl. urnakert kialakítása, külső felújítás, plébánia korszerűsítés, új liturgikus tér átalakítása). Az elmúlt években az Alapítvány az orgona átépítésének költségeihez járult hozzá.

Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt, melynek elnöke a plébános, alelnöke az egyházközségi képviselőtestület világi elnöke, titkára az egyházközségi képviselőtestület jegyzője, tagjai az egyházközség pénztárosa, valamint a képviselőtestület állandó bizottságainak vezetői.

Kérjük, hogy amennyiben az Alapítvány céljaival egyetértenek, támogassák azt személyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásával! Amennyiben módjuk van közvetlenül is támogatni az Alapítványt, azt a templomban kihelyezett készpénzátutalási megbízással vagy átutalással is megtehetik. A Győri Szent Imre Alapítvány bankszámlaszáma: 10403356-33516026-00000000.

Minden eddigi és ezutáni támogatást hálás szívvel köszönünk!

A Győri Szent Imre Alapítvány kuratóriuma