Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

Schola

Templomunk scholája “jogelődjének” tekinti azt a fiatalokból álló kórust, amely az 1980-as évek elején Butsy Lajos káplán atya kezdeményezésére az ő, majd később Szemenkár Mária vezetésével szolgált, akkoriban a fél 12-es miséken. A 80-as évek második felében Smudla Tamás káplán atya hívott létre gyerekekből egy scholát. Ez a gyermek-schola a diákmiséken működött közre. 1990-től Vaday Tamás vette át a schola vezetését, amely gyermek-scholából a gyermekek felnövekedésével, szülők, majd más felnőttek bevonásával néhány év alatt “felnőtt”, azóta rendszeresen az ünnepi miséken (vasárnap a délelőtti 10-es, majd a 11-es szentmiséken), a hétköznapra eső egyházi főünnepeken, néha ünnepeken teljesít szolgálatot. Halottak napjának és Szent Imre ünnepének előestéjén matutinumot, nagycsütörtökön este a lamentációt vezetjük. A schola zenei irányítását a 90-es években ifj. Wasztl János, később Somfai Elemér vette át. 2006. óta Simonné Braun Ildikó a schola karnagya.

Próbáinkat szeptember elejétől június végéig rendszeresen kedd esténként 18:45-től 20:00 óráig tartjuk és természetesen a szentmisék előtt is tartunk egy rövid próbát, beéneklést. Zenei szolgálatunk elsődlegesen a szentmisék állandó (Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) és változó (introitus, graduale, alleluja, communio) magyar gregorián tételeinek vezetésére terjed ki, melyet időnként latin tételekkel is kiegészítünk. Megjelenésétől fogva használjuk az Éneklő Egyházat, melynek anyagát kibővítettük a Graduale Hungaricum tételeivel. Lehetőségeink szerint ezt a gregorián repertoárt bővítendő éneklünk egy-egy többszólamú motettát is.

Mindegyik szólamunkba örömmel várjuk jó hangú, Istent énekükkel dicsérni szerető új tagok jelentkezését a próbákon vagy a szentmisék után a kórusban!

(Marco Frisina: Anima Christi, szólót énekel Engelhardt Róza)