Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

Felújítások és átalakítások

A templom berendezése, felszereltsége folyamatosan gyarapodott, korszerűsödött.

1962-ben az egyházközség szép és értékes orgonát vásárolt. Felhívásra a hívek jelentős összeggel járultak hozzá a vételhez. A fél millió forintot meghaladó értékű orgona érdekében Réti József h. plébános hozta a legtöbb anyagi áldozatot. Az orgona megtervezését, a felépítés szaktanácsadását Szigeti Kilián bencés atya végezte el.

Horváth Géza prépost áldásos tevékenysége folytán 1973-ban a szembemiséző oltár megáldását ünnepelhették a hívek. Az új oltáron az első szentmisét dr. Kacziba József megyéspüspök mutatta be.

1973-ban villamosították a harangok működését. Az 1939-ben érkezett harangokat még Boldog Apor Vilmos püspök szentelte fel, ezt követően 1944-ben kerültek végleges helyükre. Mind a négy harang kiemelt jármon függ és fékezős húzómágneses meghajtással szól.

1939. június 4-én megérkezett a három új harang (fotó: Thomann Lajos)

Nagyharang (Magyarok Nagyasszonya harang)
Súly: 398.5 kg
Alsó átmérő: 92.1 cm
Öntési adatok: 1939, Szlezák László, Budapest, 4095. sz.

 

Középharang (Szent István király harang)
Súly: 204 kg
Alsó átmérő: 75.5 cm
Öntési adatok: 1947, Szlezák László, Budapest

 

Kisharang (Szent László harang)
Súly: 88.5 kg
Alsó átmérő: 55 cm
Öntési adatok: 1936, Szlezák László, Budapest

 

Lélekharang (Szent Imre harang)
Súly: 53.2 kg
Alsó átmérő: 46.5 cm
Öntési adatok: 1939, Szlezák László, Budapest, 4097. sz.

 

Mind a négy harang egyszerre
Hangjuk: A’ – H’ – F” – G#”

Az 1970-es években megoldásra került a templom korszerű központi fűtése. Ezt megkönnyítette, hogy a fűtőcsöveket már 1943-ig a templomépítéssel együtt beszerelték.

Bálinger Tibor plébános atya nagy áldozatot vállalt, amikor elkezdte a templom belső és külső renoválását. A szentély beázott, a freskók potyogtak. Két év alatt, 1988-1990 között nagy erőfeszítések árán megújult a templom kívül és belül egyaránt. A plébános, annak ellenérc, hogy a szeme meggyengült és többször is műtötték, kivette részét a fizikai munkából is.

1991-től Radó Tamás plébános vezetésével, felújításra került az altemplom, a plébánia alsó szintjén hittantermeket alakítottak ki.

1993-ban, a templom 50 éves évfordulójára elkészült a toronyóra, amely Kapui Gyula munkája. A templom liturgikus terébe olvasóállvány, előkészítő asztal és papi székek készültek Füstös János munkája nyomán. A kelyhek újra bearanyoztatva csillognak.

II. János Pál pápa 1996. szeptemberi győri látogatása után a szabadtéri szentmisén használt oltár és néhány egyéb liturgikus tárgy (előkészítő asztal, gyertyatartók stb.) a templomba került, a korábbi szembemiséző oltár a Mária-oltár helyére került, s egyidejűleg megoldódott a kegykép másolatának méltó elhelyezése is.

Radó Tamás plébános atya a 2000-es évek kezdetétől a templomkertben jelentős urnakertet alakíttatott ki. Az úrnakert építése – a folyamatos feltöltés mellett – jelengeg is folyik: újabb szektorok kapnak egységes névtáblát ill. új szektorok kerülnek kialakításra.

2007-ben az altemplom felújításával az altemplomi urnahelyek száma – a belső átalakítások eredményeképp – számottevően növekedett.

2006-ban, 2007-ben a templom és a plébánia épülete kívül-belül megújult. Felújításra került az egész épületegyüttes villamos hálózata, fűtési rendszere (csőhálózat és radiátorok teljes cseréje), a kazánok cseréje és a kémények felújítása is megtörtént – mindennek a korszerű, alacsonyabb költségű, s egyúttal biztonságosabb üzemeltetés volt a célja. Ezen munkálatokat követően természetesen teljes festés- és burkolati felújítás is lezajlott, az összes kiszolgáló és mellékhelyiség felújításával, korszerűsítésével egyetemben.

A templomépület akadálymentesítése is megtörtént – ez utóbbi a hívek személyi jövedelemadójának 1 %-a felajánlásából.

2006-ban egyházközségünk a szentély megújítását határozta el. Az átalakítás a modern liturgia igényeit, a közösség együtt ünneplését igyekezett szolgálni. Az terveket Czigány Tamás építész tervező készítette: A Szentélybe vivő lépcső jobb oldaláról a templomépület bal oldalára (az altemplomhoz vezető külső lejtős utcácska melletti talapzatra) került a Jézus Szíve szobor, a régi főoltárt elbontották, s anyagát felhasználva egy puritán, körbeállható szembemiséző oltárt emeltek. A tabernákulum a lebontott szobor helyére, az oltár anyagával megegyező vörös márvány oszlop-talapzatra került. A régi oltár anyagából új ambó készült, a ebből az anyagból lett kialakítva a Mária-oltár is. A liturgikus tér ezen átalakítása következtében teljes szépségében, a maga egyszerű s mégis fennkölt pompájával, zavartalanul tárul a hívek szeme elé az apszist díszítő Szőnyi freskó Krisztus Urunk mennybemeneteléről. A szemlélődő tekintet akaratlanul is a magasságok felé emelkedik… (Az átalakítást fotósorozat is rögzítette, amelyet ide kattintva tekinthet meg.) A szentély átalakításának befejeztével az új oltárt 2007. június 23-án, Németh István újmiséjén szentelte fel Dr. Pápai Lajos megyéspüspök (az erről készült képeket itt tekintheti meg).

2008-ban egyházközségünk képviselő testülete az orgona felújítása mellett döntött. Az orgona felújítása több éven keresztül húzódó nagy áldozatokat igénylő munka, amelynek alakulását honlapunk folyamatosan frissülő tartalommal követi. (Az orgona felújításáról szóló cikksorozatot ide kattintva tudja elolvasni.)