Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

A lelkészség plébániai rangot kap

A templomszentelés időszakában a következő személyiségek voltak az egyházközség vezetőségi tagjai:

  • egyházi elnök: Dr. Szelestey Béla
  • világi elnök: Szabados János
  • gondnok: Barna György
  • pénztáros: Gábriel Ödön
  • templomalap pénztárosa: Szörényi József
  • jegyző: Hornai István
  • templomatyák: Horváth Sándor és Szita János
  • képviselőtestületi tagok: 18 fő


1944. július 31.-én, a hónap utolsó vasárnapján a megyéspüspök – elismerve az itt folyó lelkes és eredményes egyházi életet – a lelkészséget plébánia rangra emelte. Az ünnepi díszközgyűlésen egyházi és polgári hatóságok képviselői és a hívek sokasága jelenlétében beiktatták az új plébánia első plébánosát, Dr. Szelestey Bélát. Ugyanekkor a főpásztor az új plébánosnak érdemei elismeréséül a püspöki tanácsosi címet is adományozta. A kinevezési okmányt Pokorny Miklós kanonok, kerületi esperes, városplébános fényes templomi és plébániai ünnepség keretében adta át. Dr. Szelestey Béla plébánost az ünnepségen köszöntötték a társplébániák küldöttei, a megye és a város főtisztviselői, névszerinti Dr. Kászonyi Richárd főispán, Marschall Béla kormányfőtanácsos, kereskedelmi ás iparkamarai miniszteri biztos, Koller Jenő polgármester, Dr. Füves Károly felsőházi tag. A megjelent állami vezetők azt bizonyították, hogy az akkori állam mélységesen megbecsülte a katolikus hitéletet és mindenben segítette annak virágzását.