Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

A templom felszentelése

A templom elkészültével elérkezett a szentelési ünnepség. Öt napon keresztül tartott a sokszínű ünneplés. 1943. június 3-án, áldozócsütörtökön Boldog Apor Vilmos megyés püspök szentelte fel a templomot és a plébánia épületét a győriek, köztük a nádorvárosi hívek hatalmas tömegének jelenlétében. A szentmisét és a szentbeszédet is a megyésfőpásztor mondta.

Az ünnepség-sorozaton szerepeltek:

 • a győri királyi katolikus tanítóképző énekkara Csirszka Konrád karnagy vezetésével,
 • a Szent Orsolya-rendi tanítónőképző Cecília-kórusa Varga M. Cecília vezetésével,
 • a Győri Ének-és Zeneegylet, valamint a Palestrina kórus tagjaiból alakult énekkar templomi hangversenyt adott Halmos László karnagy vezényletével.

A szentmiséken, a litániákon és a körmeneten a szívgárdisták, a rózsafüzér-társulat tagjai és a nagyszámú ministránsok tevékenysége felemelő színességet jelentett az ünnepi áhítat napjaiban. A június 2-tól 6-ig tartó ünnepek szentmiséin egyházunk igen jeles személyiségei mondták a szentbeszédeket:

 • Dr. Somogyi Antal kisbéri plébános, püspöki tanácsos,
 • Dr. Ragats János prelátus-kanonok, pápóci prépost,
 • Dr. Saly László prelátus-kanonok,
 • Pokorny Miklós prépostkanonok, városplébános,
 • Várits Károly apostoli protonotárius, nagyprépost,
 • Dr. Mentes Mihály kanonok, szemináriumi rektor,
 • Wágner Mihály prépostkanonok,
 • Dr. Szabó József szentszéki bíró, teológiai tanár,
 • Viola Mihály kanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő,
 • Dr. Hász István tábori püspök.

Az ünnepnapok zárásaként az egyházközség és kb. 300 egyházközségi család felajánlotta magát Jézus Szentséges Szívének. Az ünnepségeken mindvégig hatalmas sokaság vett részt, a templomszentelés jelentősége túlment az egyházmegye határain is.