Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

Keresztúti képek, mellékoltárok: Mária, Szent Imre, Keresztelő kápolna

Keresztúti képek

A 14 keresztúti kép színesre festett terrakotta dombormű a hajó körül futó lábazata fölötti falba illeszkedik. Dr. Nagy Zoltánné Kovács Mária tervezte.

Mellékoltárok

A könnyező Szűzanya oltára a székesegyház kegyképének másolatával. Az új főoltárral megegyező (és ahhoz formailag is illeszkedő) márvány, Czigány Tamás terve alapján.

A Szent Imre oltár Borsos Miklós alkotása. Az 5 bronz dombormű jelenetei: a szentségház ajtaján az utolsó vacsora, balról Szent Imre születése és Szent Gellért püspök átveszi nevelésre, jobbról Szent Imre fogadalma és halála.

Az altemplomban: a szenvedő lelkek oltára, és a “jó halál” oltára.

Keresztelő kápolna

Pleidel János művész az ajtóval szemben levő falmezőt mozaikkal rakta ki. Az ezeken megmintázott jelenetek: Keresztelő Szent János megkereszteli Krisztus Urunkat a Jordán vizében. Jobbról egy szent férfi lepedőt tart kezében a megtörlésre, balról két megkeresztelt mellén keresztbe tett kézzel hálát mond, mögöttük hárman magasba emelt kezekkel a keresztség szentségének felvételéért esedeznek. A kápolna vasajtaján Schima Bandi győri ötvösművész keresztelési jelenetet örökít meg.