Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

Szentély: oltár, tabernákulum, örökmécses

Oltár

A szentély 2007-ben történt átalakításokor az eredeti főoltár helyébe a ma is látható szembemiséző oltár került Czigány Tamás tervei alapján. Az oltár – hasonlóan az eredeti oltárhoz – vörösmárványból készült. Fölötte uralkodik Krisztus keresztje aranyozott testtel.

Tabernákulum

Az átalítás során a szentélyből a templom elé került a Jézus-szíve szobor, e szobor helyére pedig került az eredeti tabernákulum egy új, az oltár anyagával megegyező márvány talapzatra. A szentségház ajtaján a Jó Pásztort láthatjuk, amint az eltévedt bárányt a vállára emeli. E mű Borsa Antal győri művész keze munkáját dicséri.

Örökmécses

A tabernákulum mellett áll az örökmécses, amelynek fémvázát 8 üveglap borítja, Báthori Júlia alkotása.