Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

Szobrok a templom előtt, a főbejárat

Szent Imre szobor

A templom előtt Szent Imre herceg szobra áll. Tömör kőanyag, 4 méter magas. A herceg fején sisak, rajta egyszerű korona. Kezében liliom és kard. Testét palást takarja, lába a vadkant tiporja, mely életét kioltotta. A szobor Varga Ferenc szobrászművész alkotása.

Jézus szíve szobor​

A Jézus Szíve szobor Ohmann Béla munkája. A szobor 2007-ig, a szentély átalakításáig, a szentély jobb oldalán, a tabernákulum (szentségtartó) helyén állt. A szentély átalakításakor a szobor a templomépület bal oldalára (az altemplomhoz vezető külső lejtős utcácska melletti talapzatra) került.

A főbejárat

A templom főbejáratának homlokzatát és két pillérét Kovács Margit művészi kerámiája, majolika szőnyegdísze ékesíti. A képen ismétlődik Krisztus monogramja – XP. A vízszintes ábrázolás a három isteni erényre tanít: hitre, reményre; szeretetre. A függőleges oszlopokon a négy sarkalatos erény képi megformálása látható: okosság, igazságosság, lelki erősség, mértékletesség. Mindegyik az XP-jelből meríti erejét.

Szárnyas faajtók​

A templomba három szárnyas faajtón léphetünk be. A három kapu a Szentháromságot érzékelteti. Rajtuk hat szent kis alakú feje, bronz domborműve látható: Margit és Erzsébet szerzetesek, Adalbert és Gellért püspökök, István és László királyok. A plakettek gróf Teleki Mária munkái.