Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

Február 27.
Nareki Szent Gergely

Nareki Szent Gergely, másképp Nareki Gregorij (örmény: Գրիգոր Նարեկացի ; 950 körül – 1003 körül) örmény keresztény misztikus, szerzetes, költő, teológus, akit általában az első nagynak tartanak.

Gergely a mai Törökország mai Vaspurakan örmény királyságában született. Apja, Khosrov püspök írta az isteni liturgia kommentárját, és Gergelyt egy hívő otthonban nevelte. Anyjuk halála után két testvérével fiatalon beléptek a szerzetesi életbe. Élete nagy részét Narek kolostorában töltötte, nem messze a Van-tótól. 25 éves kora körül szentelték pappá, majd haláláig teológiát tanított a kolostori iskolában.

Egy herceg megbízásából egyik első nagy műve az Énekek énekének kommentárja volt, amelyet világossága és teológiája miatt ünnepeltek.
Remekműve, a klasszikus örmény nyelven írt lírai-misztikus Siralomkönyv vagy Siralmas panaszok (Մատյան Ողբերգության) címmel, amelyet gyakran csak Nareknek vagy Narek siralmai-nak neveznek, a 95 imából álló gyűjtemény, amelyet “az összes nép imádságának enciklopédiájaként” írt le. Ez a középkori örmény költészet remeke és jelentős szerepet játszott az örmény irodalmi nyelv fejlődésében. Gyakran a fő művének tekintik. A mű hangvételét Hippói Ágoston Vallomásokéhoz hasonlították. Néhány misztikushoz hasonlóan Nareki Gergely is megalkotta a tökéletességre törekvő ember eszményét, elősegítve a tökéletes lény, Isten imádását. Panteisztikusan a maga módján javasolja az ember és Isten, a természet és Isten kapcsolatát. Isten mindenütt és mindenben ott van.

Írt himnuszokat, bibliai kommentárokat, különböző szentekről panegyricusokat, homíliákat, számos éneket és imát, amelyeket ma is énekelnek az örmény templomokban. A thondraki nevű eretneknek tartott közösség ellen is írt egy értekezést Az ókorból és a hellenisztikus időszakból származó műveket is fordított örmény nyelvre. Egyes kutatók a világképét és filozófiáját a későbbi szúfi misztikus költők, Rúmi és Yunus Emre, továbbá Fjodor Dosztojevszkij és Tolsztoj 19. századi orosz írókhoz hasonlították. De szellemiségét átitatja a „sivatagi atyák” egyszerű jámborsága. Egyik első jelentős műve a Kommentár az Énekek Énekéhez.

A legenda szerint hithűsége kivizsgálására egy papi bizottságot küldtek ki, de Gergely céljukat megsejtve asztalhoz ültette őket. Két galambot süttetett, de a vendégek a pénteki böjt megszegése miatt felháborodva tiltakoztak. Erre a szent a galambokhoz fordult: „Keljetek szárnyra, és térjetek vissza dúcotokba” – mire azok életre keltek, és elrepültek. A küldöttek pedig térdre borultak, és a szerzetes bocsánatát kérték. Emléknapja az örmény katolikus egyházban: szeptember 2

Az Örmény Apostoli Egyház, az Örmény Katolikus Egyház és a Római Katolikus Egyház szentként tisztelik. 2015-ben, az örmény népirtás 100. évfordulója alkalmából Ferenc pápa egyháztanítóvá nyilvánította az időtálló és teológiai írásaiért, 2021-ben elrendelte, hogy ünneplése kapjon helyet az Általános Római Naptárban választható emléknapként.