Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

A keresztség szentsége

A keresztség szentsége eltörli a bűnöket, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. A keresztségben nevet és védőszentet kap a megkeresztelt. Más szentségek csak a keresztség után vehetők fel.

Katolikus keresztelést gyermek keresztelése esetén legalább a szülők egyikének kell kérni, lehetőleg a lakóhely szerint illetékes plébánián, de megfelelő okból kérhetik más plébánián is.

Az Egyház kéri, hogy a szülők illetve keresztszülők (ha vannak), a keresztelés előtt oktatáson vegyenek részt. A győri Szent Imre Plébánián ez általában egy keresztelési felkészítő beszélgetést jelent.

A kereszteléshez szükséges, hogy legalább az egyik szülő vállalja a gyermek katolikus nevelését. A gyermek megkeresztelésének nem feltétele, hogy a szülők egyházilag rendezett házasságban éljenek, de amennyiben ennek nincs akadálya, természetesen lehetőség van a házasság rendezésére is.

Keresztszülő lehet az a tizennegyedik életévét betöltött személy, aki alkalmas, és szándékozik is ezt a tisztséget viselni; aki katolikus, megbérmált és az oltáriszentséget már magához vette, a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él; nem köti semmilyen törvényesen kinyilvánított kánoni büntetés (pl. ha házas, egyházilag rendezett házasságban él); nem apja vagy anyja a keresztelendőnek.

Ha a szülők egyike sem katolikus, de mégis a katolikus keresztelést kérik gyermekük számára, meg kell jelölniük olyan személyt, aki a gyermek katolikus nevelését vállalja, és a keresztszülőség feltételeinek megfelel és segíteni fogja a gyermek katolikus nevelését.

A kereszteléshez szükséges dokumentumok:

  • Ha a keresztelendő nem a győri Szent Imre Plébánia területén lakik, kérjük a lakóhely szerinti illetékes plébánia meghatalmazását arra vonatkozóan, hogy a keresztelés plébániánkon történhet.
  • Ha a keresztszülő nem a győri Szent Imre Plébániához tartozik, kérjük a lakóhely szerinti illetékes plébánia engedélyét a keresztszülői tisztség vállalásához.
  • Ha a keresztszülő a győri Szent Imre Plébánia területén lakik, de nem itt vette fel a keresztség szentségét, kérjük a keresztelés helye szerinti illetékes plébániától a keresztlevél kikérését.


A keresztelés szertartásának természetesen anyagi vonzata nincs.