Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

2024. február 11.
Évközi 6. vasárnap és hét

Az előttünk álló héten, február 14-én Hamvazószerda lesz.

Hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjti szent idő. Ezen a napon este 6 órakor kezdődik a szentmise, melynek keretében lesz a hamvazás szertartása. Hamvazkodásra lehetőség lesz egyébként, február 18-án, jövő vasárnap, minden szentmise végén is.

Nagyböjt az elcsendesedésnek, az imádságnak, a böjtnek és a húsvétra való készületnek a szent időszaka. A farsangi bálok és mulatságok, szórakozások ideje tehát február 13-án, húshagyó kedden befejeződik. Legyünk erre tekintettel, amikor programjainkat szervezzük a nagyböjtben.

Nagyböjt idején a betöltött 18. életévtől 60 éves korig szigorú böjtöt tartunk hamvazószerdán és nagypénteken, ami annyit jelent, hogy ezeken a napokon háromszori étkezés és egyszeri jóllakás megengedett. Hamvazószerdán és minden nagyböjti pénteken kötelező a húsételtől való tartózkodás a betöltött 14 éves kortól.

A nagyböjt szent idején péntekenként 17.30-kor kezdődik a keresztúti ájtatosság. Az első keresztúti ájtatosság február 16-án, pénteken lesz.

Február 17-én, szombaton 18 órakor a székesegyházban szeretettel várják a kedves testvéreket a Vérrel Könnyező Győri Szűzanya tiszteletére bemutatott szentmisére. A szentmise végén gyertyás körmenet lesz.