Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

Litánia Szent Imre herceg tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!
Szent Imre, a magyar nemzet ékessége,
Szent Imre, Árpád-házi herceg, Szent István fia,
Szent Imre, ki szeplőtlen tisztességét felajánlotta a Boldogságos Szent Szűznek,
Szent Imre, a Szűzanya állhatatos tisztelője,
Szent Imre, ki legyőzte a test kívánságait,
Szent Imre, szíveknek erőssége,
Szent Imre, erényes élet példaképe,
Szent Imre, ki a szüzességet a házasságban is megőrizte,
Szent Imre, az engedelmesség példaképe,
Szent Imre, az imádságos élet megtestesítője,
Szent Imre, a keresztény szeretet példaképe,
Szent Imre, Isten kiválasztottja,
Szent Imre, a magyar Egyház első lilioma,
Szent Imre, keresztény ifjak pajzsa,
Szent Imre, a magyar ifjúság védőszentje,
Szent Imre, égi közbenjárónk,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk.

P.: Imádkozzál érettünk Szent Imre herceg!
H.: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

P.: Könyörögjünk!
Irgalmas Isten, Te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid
társaságába, miután sugallatodra Neked szentelte életét. Engedd, hogy
mindenkor közbenjáró segítőnk legyen Nálad. A mi Urunk, Jézus Krisztus
a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Ámen