Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

A templom építése

Mivel most már az anyagi alapok az építés megkezdéséhez biztosítva voltak, az egyházközség felkért három budapesti és három győri építészt a templomtervek elkészítésére. A képviselő testület 1936-ban Körmendy Nándor budapesti építészmérnök tervét fogadta el és megbízta a részlettervek kidolgozására. 1937-ben a templomépítés elvégzésére Schiel Vince győri építőmester kapott megbízást. 1937. május 23-án nagyszámú hívek részvétele mellett Pokorny Miklós kanonok, kerületi esperes elvégezte az első kapavágást az építendő templom helyén. Hamarosan megkezdődtek az alapozási munkálatok és szeptember 12-én Dr. Ragats Rezső prelátus-kanonok, püspöki helynök az alsótemplom falában elhelyezte az új templom alapkövét. Rövidesen elkészült a 32 méter magas templomtorony és 1938. január 25-én erre helyezték a hatalmas 12 méteres keresztet.

1938. május 1-re elkészült az alsótemplom, amely egyúttal kripta is. Dr. Ragats Rezső áldotta meg és benne ő mondta el az első szentmisét. A kriptafülkék eladásából tekintélyes összeg gyűlt össze, amely a többi adományokkal együtt felgyorsította az építkezés folyamatát. Az első kriptatemetésre május 5-én került sor.

Az alsó-templom elkészültekor a lelkészség átköltözött a Tosch-féle házból, és már mindennap itt tartották a szentmiséket.

1939. június 4-én megérkezett a három új harang. Azok toronyba helyezését nagy sokaság nézte végig. Ezen túl a harangok hangja szólította a híveket a szentmisékre. Az új templom építése most már a város egész lakosságának érdeklődését felkeltette és mind többen e templomban kívántak a szentmisék áhítatában részt venni. 1939 őszére felépült a felső templom, pontosabban a teljes épület a falakkal és a mennyezet-tetőszerkezettel együtt. Így októberre a külső vakolás is elkészülhetett. Ugyanakkor helyezték a főbejárat fölé Kovács Margit művészi kerámiáját. 1940. januárjától 1943. májusig a belső vakolás után a művészi munkák elvégzése következett, ezzel egy időben a belső berendezések, felszerelések elkészítése és elhelyezése.

Részletezve:

 • Szőnyi István festőművész, a Képzőművészeti Főiskola tanára a belső falakra nagyméretű festményeket alkotott, először a szentélyfreskókat készítette el, majd a hajóban az oldalfalakat szekkó-képeivel díszítette fel.
 • Ohmann Béla Jézus Szíve szobra a szentély előtt áll,
 • a szentély Borsa Antal alkotása,
 • a mellékoltár bronz domborműve Borsos Miklós munkája,
 • gróf Teleky Mária plakettjei a főbejárati ajtókra kerültek,
 • Mattioni Eszter hímeskő szószéket készített,
 • elhelyezték Kovács Mária keresztúti stációit,
 • a szentély mozaikpadlója Fónyi Géza munkája,
 • az öröklámpát Báthori Júlia küldte,
 • a szentély és a karzat vasrácsait Deéd Ferenc tervei alapján Mentes József győri lakatosmester alkotta,
 • a templom bejárata előtti Szent Imre szobor Varga Ferenc műve.
 
A templom épületének és berendezésének leírását, valamint művészi festményeinek és tárgyainak elemzését Dr. Horváth Detre Mihály végezte el 1953-ban.