Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

A Nádorváros területén működött plébániák rövid áttekintése

Győrnek egyik természetileg legszebb és legrégibb települési helye Nádorváros. Valamennyi külváros közül ez a terület kezdett leghamarabb benépesedni és önálló életet élni.

Az első plébánia, mely ezen a területen működött, egybeesett a névleg ma is fennálló győrhegyi prépostsággal. Ezt a prépostságot valamelyik Árpád-házi királyunk alapította Szent Adalbert püspök tiszteletére. A prépostság temploma ott állott, ahol ma a Kálváriadomb van. Ennek a neve akkor Győrhegy volt. A prépostság lelkipásztori ténykedéseket is végzett, külön temetővel is rendelkezett, így az akkori viszonyok szerint plébániának számított. Hogy ez pontosan mikor alakult, azt nem tudjuk, de bizonyos, hogy 1138-ban már megvolt, mert ekkor már okiratban találkozunk nevével.

Valamivel később keletkezett a másik nádorvárosi plébánia, mely Szent Benedeket tisztelte védőszentjének. Ez a plébánia valamikor a XII. század végén, vagy a XIII. század elején alakulhatott a Wennesz Jenő (ma Bartók Béla) utca tájékán, ahol akkor önálló település volt, mely templomáról Szentbenedekfalva nevét kapta. Ez a plébánia nagyobb volt, mint az előző, de mégis kevesebbet tudunk róla.

Egy harmadik plébánia is volt ezen a vidéken, Szent Gotthárdról elnevezve. Két XV. századbeli okirat beszél erről a plébániáról, melynek helyét a szentadalberti prépostság és Szentbenedekfalva között kell keresnünk.

Mindhárom plébánia a XVI. században szűnt meg. Az akkori vérzivataros időkben az emberek nem érezték magukat biztonságban a nyílt városokban, hanem aki csak tehette, a védett várfalak között keresett menedéket. A hadjáratok az üresen maradt lakásokat felégették, az idők viszontagságai pedig a megmaradt romokat is eltakarították. Segítettek ebben az emberek is, mikor a győri vár bástyáinak megerősítése vált szükségessé, a mai Nádorváros területén levő romokat használták fel bányahelyül. Így hordták szét a győrhegyi prépostság templomának köveit is. Mohács után a mai Nádorváros lakatlan és puszta területté vált. A török háborúk elmúltával Győr újabb fejlődés előtt állott. Egymásután alakultak új városrészek és hamarosan önálló plébániák is keletkeztek. Nádorváros fejlődése azonban elmaradt. Ennek oka az volt, hogy a módosabb belvárosi polgárok kerteket telepítettek erre a városrészre.