Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Litánia Szent Imre herceg tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!
Szent Imre, a magyar nemzet ékessége,
Szent Imre, Árpád-házi herceg, Szent István fia,
Szent Imre, ki szeplőtlen tisztességét felajánlotta a Boldogságos Szent Szűznek,
Szent Imre, a Szűzanya állhatatos tisztelője,
Szent Imre, ki legyőzte a test kívánságait,
Szent Imre, szíveknek erőssége,
Szent Imre, erényes élet példaképe,
Szent Imre, ki a szüzességet a házasságban is megőrizte,
Szent Imre, az engedelmesség példaképe,
Szent Imre, az imádságos élet megtestesítője,
Szent Imre, a keresztény szeretet példaképe,
Szent Imre, Isten kiválasztottja,
Szent Imre, a magyar Egyház első lilioma,
Szent Imre, keresztény ifjak pajzsa,
Szent Imre, a magyar ifjúság védőszentje,
Szent Imre, égi közbenjárónk,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit - Kegyelmezz nekünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit - Hallgass meg minket
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit - Irgalmazz nekünk.

P.: Imádkozzál érettünk Szent Imre herceg!
H.: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

P.: Könyörögjünk!
Irgalmas Isten, Te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid
társaságába, miután sugallatodra Neked szentelte életét. Engedd, hogy
mindenkor közbenjáró segítőnk legyen Nálad. A mi Urunk, Jézus Krisztus
a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Ámen

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!