Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Honlapunk megújult!

Kedves Olvasóink!

A győri Szent Imre Plébánia honlapja megújult.

Ez a honlap átmenetileg archívumként még elérhető marad, de a továbbiakban nem frissül.

A régi honlap híreit a menüből éri el.

A győri Szent Imre Plébánia új honlapja a következő címen érhető el, így amennyiben a kedvencek/könyvjelzők közé mentette el oldalunkat, az is érdemes frissíteni:

↓↓↓  Kattintson ide! ↓↓↓

GYŐRI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Héray Márton FSO újmiséje 2023. július 9-én

Július 9-én újmisét ünnepelt a Szent Imre egyházközség. Hála Istennek ez nem ritka esemény, mert a győri kispapok gyakorta töltik nálunk hosszabb-rövidebb lelkipásztori gyakorlatukat és általában vissza szoktak látogatni hozzánk szentelésük után. De rég nem ünnepelhettünk olyan újmisést, akit közülünk hívott meg az oltár szolgálatára az Úr.

Marci “a Szent Imre templomban nőtt fel”, énekelt a scholában, de aztán inkább az oltár szolgálatát választotta ministránsként. Itt honlapunkon is találkozhattunk vele, hiszen 2011-ben Bogdán Rékával és Horváth Glóriával hárman képviselték az egyházközséget a Madridi Ifjúsági Világtalálkozón (a velük készült beszámolót itt olvashatják).

Érettségi után Marci még “civil” egyetemen kezdett tanulni, de aztán hamarosan elszólította onnan az Úr. Bátyja, András atya a Krisztus Ügye Lelki Család tagjaként szolgált, így nyilván az ő példája (és imája) is segítette Marcit, hogy amikor megérintette az Úr hívása, ő is ezt a  közösséget választotta családjául. 2017 áprilisában Budapesten tette le első fogadalomtételét és öltötte magára a közösség kórusruháját, amely ünnepen a Szent Imrés hívek is szép számban jelen voltak (https://www.magyarkurir.hu/hirek/fogadalomtetelt-unnepeltek-kispest-wekerletelepi-munkas-szent-jozsef-templomban).

Tanulmányait Rómában végezte, majd 2022. június 18-án az esztergomi bazilikában Erdő Péter bíboros érsek szentelte diakónussá (https://www.magyarkurir.hu/hirek/erdo-peter-utolso-leheletunkig-papok-maradunk-pap-es-diakonusszentelest-unnepeltek-esztergomban). Diakónusi évét a bécsi kórházlelkészségen töltötte  és ott kezdi meg újmisés papi szolgálatát is.

2023. július 1-jén érkezett el a papszentelés napja. Márton atyát a bregenzi Jézus Szíve plébániatemplomban Georg Gänswein érsek (akit leginkább mint XVI. Benedek pápa magántitkárát ismerünk) szentelte fel kézrátétele és imádsága által. Az ünnepi papszentelési szentmise élő közvetítésének felvételét itt tekinthetik meg: https://www.youtube.com/live/bsZE4sqmRfU?feature=share

Márton atya Márton atya rendi és papi küldetéséről szólva Gänswein érsek így kezdte beszédét: „Ma, itt és most történik meg, hogy Márton diakónus személyében a papság találkozik a megszentelt élet karizmájával. Isten szentségi közreműködésének és az emberi cselekvésnek az imaéletben, az isteni titkokról való elmélkedésben és a lelkipásztori munkában kell kibontakoznia.”

Később a szenvedésről szólva arról beszélt, hogy a mai ember megszüntetni akarja a szenvedést. De ez lehetetlen és nem is lehet cél, hiszen „a szeretet magában foglalja a szenvedés gyümölcsöző átalakítását, amely nélkül nem lehetséges szívbéli megtérés, amely által Isten szeretetébe vonzódunk.” A pap szerepéről szólva így folytatta a gondolatot:“a pap küldetésének meghatározó része, hogy megértse az emberek szenvedését, hogy osztozzon benne, hogy együtt szenvedjen vele, és azt Krisztusra, az ő megváltó szeretetére bízza. ”. Idéznénk még Márton atya szavait: “Papnak lenni gyönyörű. Érzem, milyen sokan vágynak egy papra. Az Istennel való találkozást keresik benne.” A képre kattintva a papszentelési szentmise képeiből készült válogatást tekinthetik meg.

Márton atya első ünnepélyes szentmiséjét július 2-án délelőtt 10 órakor mutatta be, szintén Bregenzben, az Antoniuskirchében. Az újmisés szónok, Peter Willi atya szentbeszédében egyebek között a Krisztus Ügye Lelki Család alapítójának, Júlia Anyának szavait idézte: „Az Egyháznak nagy szüksége van szent papokra, olyan emberekre, akik teljesen és osztatlanul Krisztusnak adják magukat.” Külön öröm volt a szentmise végén magyarul énekelni a Boldogasszony, Anyánk éneket (részben ezt viszonozva énekeltük a Szent Imrében tartott újmise befejező énekeként a Großer Gott, wir loben dich éneket).  Hála és köszönet érte, hogy ha nem is nagy számban, de a Szent Imre templomból is eljuthattunk néhányan Márton atya papszentelésére és első szentmiséjére. Az első szentmiséről készült képekért kattintsanak a képre. 

Július 9-én aztán kétszer is újmisére telt meg a Szent Imre templom. A délelőtti újmisére Márton atyát elkísérték szerzetes testvérei és nővérei a Krisztus Ügye Lelki Családból, valamint Bécsből érkezett fiatal ismerősei is. A szentbeszédet Héray András FSO atya mondta. András atya Édesapjukhoz is fordulva (aki a szentelésen nem lehetett jelen) felidézte a közösség szép szokását, amely szerint az újmisés kelyhet fiuk papszentelése előtt egy hosszabb időre megkapják a szülők, hogy imádságukkal töltsék meg a kelyhet. Majd idézte szüleik 52 évvel ezelőtti esküvőjük szentbeszédéből Gyimóthy Károly atya mondatait, amelyek szorosan kapcsolódnak  érseknek a szentelési misén mondott gondolataihoz: „Szeretni annyit jelent, mint áldozatot hozni azért, akit szeretünk. Ne ijedjetek meg ettől a szótól, hát ne féljetek, hát mind az, ami nagy, konkrét és pozitív eredmény, az mind áldozatból születik, mind áldozatból fakad. A hűséges szív szavai Krisztus keresztje fölött hangzanak majd el néhány perc múlva ajkatokról. A kereszt az Isten szeretetének áldozata, amelyből az emberiség megváltása fakad. Kereszt nélkül nem lenne üdvösség, nem lenne megváltás, nem lenne örök élet.”  

A szentmisén közreműködő Szent Imre Schola első felszentelt valamikori tagját is köszöntötte az újmisés Márton atya személyében. A koncelebráló atyák ünnepélyes újmisés áldása után került sor a megható pillanatra, amikor Márton atya édesapját részesítette újmisés áldásban (megismételve a szenteléskor élő közvetítésben, de csak online adott áldását, mivel édesapja nem tudott elutazni Marci szentelésére). A képre kattintva a délelőtti újmise galériáját tekinthetik meg.

Az este hat órai szentmisére ismét megtelt a templom. A délelőttihez hasonlóan András atya volt az ünnepi szónok a délelőttihez hasonló ünnepélyességgel bemutatott szentmisén. Szokatlan módon az egyházközség ajándékát mindjárt a szentmise elején átadta Tamás atya az újmisésnek, aki nyomban kicsomagolta azt, hogy aztán ezzel a kehellyel (amelybe a Szent Imre templom nevét gravírozták) mutassa be a szentmisét Márton atya, fel is avatva a kelyhet. Az esti szentmisén részt vett az egyházmegye frissen szentelt diakónusa, Horváth Csaba is, többek között az evangélium éneklésével gazdagítva a liturgiát. Az esti újmiséről készült galériához kattintson a képre!

Mindkét újmise végén hosszú sorokban várakoztak a szentimrés hívek és a meghívott vendégek az újmisés áldásra, amelyért a mondás szerint egy új csizmát is érdemes elkoptatni.

Imádkozzunk továbbra is Márton atyáért, kérjük életére, szolgálatára Isten áldását, amely kísérje el őt élete, szolgálata minden napján, egyben imádkozzunk új papi, szerzetesi hivatásokért, s különösen azért, hogy egyházközségünkből is hívjon meg újabb fiatalokat szolgálatára az Úr!

Vaday Tamás