Amit a lectio divina-ról érdemes tudni...

 

Jézus Krisztusban látható módon megjelent közöttünk az Isten. Az Egyház e látható módon megjelent Isten Igéjéből él, miközben hallgatja, ünnepli, hirdeti, és megvalósítani igyekszik azt.

Hittel elfogadni Isten Igéjét természetesen sokféle módon lehet. A Vele való találkozás öröméből született meg a lectio divina ősi gyakorlata, melyet egyre több katolikus közösség fedez fel ismét, mint az Istennel való együttlét meghitt pillanatát. Ma, amikor elözönlenek bennünket az információk, egyre jobban éhezünk azokra a szavakra, amelyek reményt és jövőt adnak nekünk.

A lectio divina, amit útjára indítunk plébániánkon, elsősorban a közösségünk találkozása szeretne lenni Istennel. Lényege a Szentírás egy-egy részének figyelmes elolvasása, megértése és imádságos meghallgatása, majd pedig tettekre váltása. E közös találkozásainkat mindig a Szentlélek vezeti, Aki, mint a kegyelem, az imádság és a remény forrása, átjárja minden együttlétünket.

 

Találkozásaink a csend, az imádság, az elmélyülés és az elmélkedés légkörében a következőképpen történnek:

  1. Halk zene, majd Szentlélek hívó himnusz. (epiklézis)
  2. Isten Igéjének meghallgatása. Amit Isten Igéje mond. (lectio)
  3. Válaszos zsoltár ének
  4. Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond. (meditatio)
  5. Válaszos zsoltár ének
  6. Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk. (contemplatio)
  7. Ének
  8. A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak. (collatio)
  9. Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben. (oratio)
  10. Záróének, liturgia
 
 
Megosztás: facebook
 
 
 
A tizenkilencedik - 2010. május 29.
 
 
"Neked adom a mennyek országának kulcsait…" (M1 16.13-20)
 

 
A tizennyolcadik - 2010. április 24.
 
 
"Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket…" (Mk 1,14-20)
 

 
A tizenhetedik - 2010. február 27.
 
 
"Aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát,... százannyit kap" (Mk 10,17-30)
 

A tizenhatodik - 2010. január 30.
 
 
"Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!... " (Mt 14,22-33)
 

A tizenötödik - 2009. november 28.
 
 
"... elküldte Fiát, aki asszonytól született" (Gal 4,4-7)
 

A tizennegyedik - 2009. október 31.
 
 
"Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket" (1Tessz 4,13-18)
 

A tizenharmadik - 2009. szeptember 26.
 
 
"Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát... " (Ef 1,3-10)
 

A tizenkettedik - 2009. május 30.
 
 
"...tetszése szerint osztva kinek-kinek" (1Kor 12,4-11)
 

A tizenegyedik - 2009. április 25.
 
 
"Pál Szilást választotta társul..." (ApCsel 15,36-41)
 

A tizedik - 2009. március 28.
 
 
"Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint, eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint." (1Kor 15,1-11)
 

A kilencedik - 2009. február 28.
 
 
"Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt." (Fil 2,5-11)
 

A nyolcadik - 2009. január 24.
 
 
Szent Pál tanítása az Istenről és üdvtörténetének tervéről
 

2009
 

A Szent Pál évében havonta egy alkalommal, a hónap utolsó szombatján, továbbra is szeretettel várunk mindenkit templomunkban a lectio divina-ra.

 
2009-ben a lectio divina-n való találkozásaink programja
Minden hónap utolsó szombatján 19:00-20:00
 
 

2009. január 24.
Szent Pál tanítása az Istenről és üdvtörténetének tervéről

2009. február 28.
"Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt." (Fil 2,5-11)

2009. március 28.
"Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint, eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint." (1Kor 15,1-11)

2009. április 25.
"Pál Szilást választotta társul..." (ApCsel 15,36-41)

2009. május 30.
"...tetszése szerint osztva kinek-kinek." (1Kor 12,4-11)

2009. szeptember 29.
"Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát" (Ef 1,3-10)

2009. október 31.
"Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket" (1Tessz 4,13-18)

2009. november 28.
"...elküldte Fiát, aki asszonytól született" (Gal 4,3-7)

 
 
A hetedik - 2008. november 29.
 
 
"Mindannyian az ő teljességéből részesültünk..." (Jn 1,1-18)
 

 
A hatodik - 2008. október 25.
 
 
"A mennyek országa hasonlít..." (Mt 13,44-52)
 

 
Az ötödik - 2008. szeptember 27.
 
 
"Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok..." (Mt 21,18-22)
 

 
A negyedik - 2008. május 31.
 
 
"A szűk kapun menjetek be!" (Mt 7,7-14)
 

 
A harmadik - 2008. április 26.
 
 
"Békességet hagyok Rátok..." (Jn 14,25-31)
 

 
A második - 2008. március 29.
 
 
"Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet..." (Jn 20,19-29)
 

 
Az első - 2008. február 23.
 
 
"Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember..." (Lk 4,1-13)
 

 
A Szentírás évében havonta egy alkalommal, a hónap utolsó szombatján, szeretettel várunk mindenkit templomunkban a lectio divina-ra.
 
2008-ban a lectio divina-n való találkozásaink programja
Minden hónap utolsó szombatján 19:00-20:00
 
 

2008. február 23.
"Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember..." (Lk 4,1-13)

2008. március 29.
"Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet..." (Jn 20,19-29)

2008. április 26.
"Békességet hagyok Rátok..." (Jn 14,25-31)

2008. május 31.
"A szűk kapun menjetek be!" (Mt 7,7-14)

2008. szeptember 27.
"Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok..." (Mt 21,18-22)

2008. október 25.
"A mennyek országa hasonlít..." (Mt 13,44-52)

2008. november 29.
"Mindannyian az ő teljességéből részesültünk..." (Jn 1,1-18)