Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

Június 3.
A Szent Imre templom felszentelésének évfordulója (főünnep)

felszenteles

A templom építési és művészi munkáinak elkészültével elérkezett a szentelési ünnepség. Öt napon keresztül tartott a sokszínű ünneplés. 1943. június 3-án, áldozócsütörtökön Boldog Apor Vilmos megyés püspök szentelte fel a templomot és a plébánia épületét a győriek, köztük a nádorvárosi hívek hatalmas tömegének jelenlétében. A szentmisét és a szentbeszédet is a megyésfőpásztor mondta.

 

Templomszentelő beszéd

 

Az ünnepség-sorozaton szerepeltek:

a győri királyi katolikus tanítóképző énekkara Csirszka Konrád karnagy vezetésével,
a Szent Orsolya-rendi tanítónőképző Cecília-kórusa Varga M. Cecília vezetésével,
a Győri Ének-és Zeneegylet, valamint a Palestrina kórus tagjaiból alakult énekkar templomi hangversenyt adott Halmos László karnagy vezényletével.
A szentmiséken, a litániákon és a körmeneten a szívgárdisták, a rózsafüzér-társulat tagjai és a nagyszámú ministránsok tevékenysége felemelő színességet jelentett az ünnepi áhítat napjaiban. A június 2-tól 6-ig tartó ünnepek szentmiséin egyházunk igen jeles személyiségei mondták a szentbeszédeket:

Dr. Somogyi Antal kisbéri plébános, püspöki tanácsos,
Dr. Ragats János prelátus-kanonok, pápóci prépost,
Dr. Saly László prelátus-kanonok,
Pokorny Miklós prépostkanonok, városplébános,
Várits Károly apostoli protonotárius, nagyprépost,
Dr. Mentes Mihály kanonok, szemináriumi rektor,
Wágner Mihály prépostkanonok,
Dr. Szabó József szentszéki bíró, teológiai tanár,
Viola Mihály kanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő,
Dr. Hász István tábori püspök.


Az ünnepnapok zárásaként az egyházközség és kb. 300 egyházközségi család felajánlotta magát Jézus Szentséges Szívének. Az ünnepségeken mindvégig hatalmas sokaság vett részt, a templomszentelés jelentősége túlment az egyházmegye határain is.