Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

Február 8.
Bakhita Szent Jozefina

Élete

Jozefina a XX. század szentje, életének viszontagságai azonban az ókorba is beleillenének. Szudánban született 1869-ben. Egészen kis gyermek volt, amikor családjától elrabolták, és egy rabszolgapiacon eladták.
Eredeti nevére nem is emlékezett. Egyik gazdától a másikhoz került, akik ütötték-verték. Teste egész életében őrizte az emberi gonoszság nyomait. A Bakhita nevet, amely szerencsést jelent, egyik gazdájától kapta. Kartúmban Callisto Legnani olasz konzul megvásárolta. Elrablása óta most először nem korbácsolta meg senki. Szeretettel bántak vele. A konzul házánál béke és meleg légkör fogadta. Gazdája révén jutott el Itáliába, ahol megismerkedett a kanossziánus nővérekkel és Jézus tanításával. Nagykorúságát betöltve belépett a rendbe. A következő ötven évben ez az egyszerű, sokat szenvedett afrikai nővér Isten szeretetének igaz tanúja lett. Főzött, varrt, kézimunkázott, kapus nővér volt. A kapunál gyakran simogatta meg a kanossziánus iskolába járó gyerekek fejét. Alázatossága, egyszerűsége és örökös mosolya mindenkinek megnyerte a szívét. „Milyen nagy kegyelem ismerni Istent” – mondogatta. Morettának, „fekete anyánknak” nevezték. Hosszú, fájdalmas betegség után hunyt el 1947-ben. II. János Pál pápa avatta szentté 2000-ben. Életéből 2009-ben Giacomo Campiotti rendezésében, Bakhita címen film készült.

„Emlékszem, hogy amikor gyermek voltam, akkor a napot, a holdat, a csillagokat, és a természet más gyönyörű dolgait bámultam, és csodálkozva tettem fel a kérdést: „Ki ezeknek az ura?” És szenvedélyes vágyat éreztem arra, hogy lássam Őt, hogy megismerjem Őt, és hogy hűséget fogadjak Neki.”

 

Imádság

Urunk, Istenünk, te Bakhita Szent Jozefinát a megalázó szolgaságból gyermekeidnek és Krisztus jegyesének méltóságára emelted. Kérünk, add meg nekünk, hogy az ő példája nyomán hűséges szeretettel kövessük a keresztre feszített Úr Jézust, és az irgalmas szeretet gyakorlására mindig készek legyünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.