Search
Close this search box.

Szent Imre Plébánia

Január 3.
Jézus szent neve

Szent Józseffel és Szűz Máriával Gábor főangyal közölte, hogy a megtestesült Igének, az emberi nem Megváltójának nevet kell adni, amelynek tartalmát Szent Máté így adja meg: „Ő szabadítja meg népét bűneitől.” (1,21). Szent Péter szerint: „Nem adatott nekünk más név az ég alatt, amelyben üdvözülnünk lehetne” (ApCsel 4,12). Szent Pál pedig azt tanítja, hogy „neve fölötte áll minden névnek” (Fil 2,9), hiszen Isten nevével azonos tisztelet illeti meg. Assisi Szent Ferenc nyomán Sienai Szent Bernardin és Kapisztrán Szent János sokat fáradozott e névnek a megünnepléséért. 1456. július 22-én, Nándorfehérvárnál a keresztény sereg, ajkán Jézus nevével, zászlóján a Jézus-monogrammal (IHS) győzött. Zsolozsmáját XIII. Ince pápa 1721-ben az egész Egyházra kiterjesztette. Ünnepét Szent X.Pius pápa helyezte át január 2-ára vagy az azt követő vasárnapra. Ünnepe, amely 1969-ben kimaradt a naptárból, most újra visszakerült a mai napra, melyen litániáját különös buzgósággal imádkozzuk.

Könyörgés

Istenünk, te úgy akartad, hogy az emberi nem az üdvösséget szent Fiad megtestesülése által nyerje el. Add meg népednek, amely irgalmadért könyörög, hogy mindnyájan felismerjük: nem adatott más név, amelyet segítségül hívhatnánk, mint egyszülött Fiad neve. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.