Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Honlapunk megújult!

Kedves Olvasóink!

A győri Szent Imre Plébánia honlapja megújult.

Ez a honlap átmenetileg archívumként még elérhető marad, de a továbbiakban nem frissül.

A győri Szent Imre Plébánia új honlapja a következő címen érhető el, így amennyiben a kedvencek/könyvjelzők közé mentette el oldalunkat, az is érdemes frissíteni:

GYŐRI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

A Nagyboldogasszony tiszteletére bemutatott 1/2 12-es szentmise keretében ünnepelte egyházközségünk a Szent Imre plébánián sok éve kisegítő lelkészi feladatot ellátó Horváth Dori Imre címzetes apát úr kilencvenedik születésnapját.

Éltessé még Őt soká a Mindenható erőben, jó egészségben!

Fotók: Bogdán Réka

 

HORVÁTH DORI IMRE

Süttörön született 1919. augusztus 13-án, nagycsaládban.

Pappá, Apor Vilmos püspök úr szentelte 1943. június 19-én Győrött.
Segédlelkészi feladatokat látott el 1943-tól 1946-ig Rábacsécsény és Rábaszentmihály községekben, 1946-47-ben Nyúlon, 1947-től 1957-ig Győr-Nádorvárosban tevékenykedett.
Az 1956-os szabadságharcban kiáll a forradalom eszméiért és Nádorvárosban a kórházakat látogatja.
1957-től 58-ig Kapuvárott végezte egyházi szolgálatát.
Mosonszentmiklós plébánosa 1958 június elsejétől lett. Pályázat útján került ide.
Horváth Dori Imre apát úr 1975-ig tiszteletbeli esperes, 1985-től kerületi esperes volt és 1991-től Címzetes Apát.
Ezüstmiséje 1968-ban, aranymiséje 1993-ban Mosonszentmiklóson volt.
Gyémántmiséjét 2003-ban a győri Szent Imre plébániatemplomban tartotta.

1958-ban, amikor Mosonszentmiklósra került, a faluban még a háború pusztításának nyomait viselte a templom. A belövés nyomait el kellett távolítani, de a plébánia is felújításra várt. Az Apát Úr nagy lendülettel és tenni akarással kezdte meg 1960-ban a felújítási munkákat. Először a plébániát hozatta rendbe. Sajnálatos módon, 1960 őszén baleset érte. Súlyos, hosszan gyógyuló égési sérülést szenvedett, isteni csoda, hogy életben maradt. Felgyógyulása után azonban töretlen odaadással folytatta munkáját.

A plébánia után a templomot újíttatta fel. A templom restaurálása belülről, felszentelésének 200. évfordulójára, 1975-re készült el. A külső tatarozás és a felújítás sem maradt el.

1990-1991-ben új templomsisak épült, a keresztet újra aranyozták. A templom tetőzete is megújult, az épület új vakolatot kapott, újra színezték, és a két kápolnát is restaurálták kívülről. A nagy munkákhoz mindig sikerült megnyernie a híveket. Külföldről és a testvéreitől sok segítséget, anyagi támogatást kapott.
A templomért, a plébániáért, a hívekért végzett odaadó, fáradhatatlan munkájáért a falu "Mosonszentmiklós Díszpolgára" kitüntető címet adományozta számára 2007-ben.

A számtalan indoklás közül az adományozó az alábbiakat emelte ki:

  • Apát Úr pályafutása során mindig szép, pontos szertartásokat végzett, szentbeszédei általában intelmeket is tartalmaztak.
  • A híveket a szentségek vételére mindig felkészítette.
  • A beteg szenvedőket rendszeresen látogatta, erősítette őket hitükben, lelki támaszként enyhítette szenvedéseiket.
  • A hitoktatás terén kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
  • Az emberekkel, valamennyi hívével, a ministránsokkal, az egyházközségi képviselőkkel mindvégig igyekezett jó kapcsolatot kiépíteni és ápolni.
  • Az évek során káplánjainak hivatástudatból példát mutatott.
  • A falu közösségi életében is kivette a részét. Rendszeresen látogatta a sportrendezvényeket, vendége volt a lakodalmaknak, iskolai ünnepségeknek.
  • Jókedvű, a  humor és  vidámság jellemzi.

Az Apát Úr nyugállományba vonulása után, 1999 óta Győrött él. A Győri Papi Otthon spirituálisa és a győri Szent Imre templomban a mai napig vasárnaponként misét mond, gyóntat.
Horváth Dori Imre Apát Úr 41 évig volt Mosonszentmiklós plébánosa. A faluval, szeretett híveivel a mai napig nem szűnt meg kapcsolata.

Vissza
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 
 
Powered by Phoca Gallery

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!