Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Honlapunk megújult!

Kedves Olvasóink!

A győri Szent Imre Plébánia honlapja megújult.

Ez a honlap átmenetileg archívumként még elérhető marad, de a továbbiakban nem frissül.

A régi honlap híreit a menüből éri el.

A győri Szent Imre Plébánia új honlapja a következő címen érhető el, így amennyiben a kedvencek/könyvjelzők közé mentette el oldalunkat, az is érdemes frissíteni:

↓↓↓  Kattintson ide! ↓↓↓

GYŐRI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Lectio Divina 2012.05.19.

Lectio divina - 2012. Május 19.

„Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.” (Mt 25,1-13)

 

A fenti lejátszóra kattintva hallgathatjuk meg Tájmel Antal atya előadását, melynek vázlatát is elolvashatjuk az alábbiakban:

 

Szentlélek hívó imádság

Jöjj el, Szentlélek, töltsd el híveid szívét, s gyullaszd föl bennünk isteni szereteted tüzét!

Bölcsesség Lelke, gyújts bennünk világosságot, hogy az „egy szükségest” szemünk elől soha el ne vétsük, hogy a földi élet eseményeit az örök igazságok fényében ítéljük meg, és a múló javak használatában örök szempontok vezessenek!

Értelem Lelke, tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok értelmét. Adj az igazságok megértésén felül érzéket is Egyházad szelleme iránt, és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől!

Erősség Lelke, adj nekünk erőt a kísértésben, béketűrést a szenvedésben, állhatatosságot a bűn elleni harcban, és lendületes odaadást hivatásunk követésében! Ámen.

 

Lectio (Amit Isten Igéje mond)

Máté a közösségében - valamikor Kr.u.80 körül - különös várakozást tapasztal. Többen arra gondolnak, hogy hamarosan bekövetkezik a világ ítélete, és ennek következményeként a történelem vége. Krisztus újra eljön, és az élet bőségét ajándékozza azoknak, akik hozzá tartoznak. A világ végének ez a sajátos várása azért erősödött fel, mert a szent városnak, Jeruzsálemnek és az Isten lakóhelyének, a templomnak a rómaiak által Kr.u.70-ben való elpusztítását már a világ végét jelentő első eseménynek tartották. Krisztus eljövetele pedig azóta is - már több mint egy évtizede! - várat magára.

Máté ismeri közössége tagjainak csalódottságát. Azt is látja, hogy ennek következtében milyen magatartást tanúsítanak némelyek. Rendkívül veszélyesnek tartja a hozzáállásukat. Egy Jézustól eredő, gondolatébresztő, figyelmeztető történetet emel bele írásába. Ezen keresztül, pontosabban a tíz szűznek a magatartásán keresztül szeretné felkészíteni Krisztus követőit arra, hogy a várakozási idő hosszabb lesz, és nagy jelentősége lesz majd a kitartásnak és az éberségnek.

Isten Igéjének meghallgatása.

A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos. A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele. Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek korsójukban. A vőlegény késett, így valamennyien elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény, menjetek ki elébe! - Erre a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák kérték az okosakat: Adjatok egy kis olajat! Lámpásunk kialvóban van. - Nem adunk - felelték az okosak -, mert akkor nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Míg odavoltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a menyegzőre. Ezzel az ajtó bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk! De ő így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.

 

1. A szöveg és környezete

Máté egy Jézustól való példabeszédet formált át lelkipásztori céljainak megfelelően. Jézus Isten uralmáról szóló története nagy valószínűség szerint egyszerűen öt hajadonról beszélt, akik készen álltak annak fogadására és ötről, akik arra nem készültek fel annak érkezésére. Isten uralmának a pontos kezdetét semmi nem jelezte előre. Az erre felkészült első öt hajadon bejutott az Isten országát szemléltető menyegzőre, a másik öt felkészületlen előtt nem tárult ki az ajtó. Jézus példabeszéde döntésre akar szólítani: legyenek mindig éberek, és azonnal döntsenek, tartsanak ki az Isten országa mellett. Aki az örömében részt akar venni, az mindig felkészült és minden erejét képes latba vetni érte.

Máté – kissé bővítve Jézus történetét - az eseményeknek elébe vágva mindjárt az elbeszélés kezdetén minősíti a magatartásukat: öten közülük balgák, öten pedig okosak. A hangsúly nála a vőlegény érkezésén, Krisztus második eljövetelén van. Máté egy rendkívül fontos döntés meghozatalára készteti közössége minden tagját: aki éber marad, azt Krisztus második, váratlan eljövetele nem éri felkészületlenül.

 

 

2. Néhány gondolat

Feltűnést keltő Máté jövő idejű kezdő mondata: „A mennyek országával úgy lesz, mint …” Máté ezzel a finom célzással arra akar rámutatni, hogy az írásába belevett példabeszéd a jövőről, Krisztus második eljöveteléről szól.

A példabeszéd kifejezetten a nők gondolkodásmódját és cselekvését világítja meg. Jellemzőnek mondható rájuk, hogy a többségük előrelátóan gondolkodik, és arra is fel van készülve, ami előre nem látható.

A lámpák olajlámpák lehettek vagy pedig olyan rudak, amiknek a végén olajjal átitatott rongydarab volt. Aki a lámpáját hosszabb ideig akarta használni, annak tartalék olajat is magával kellett vinnie egy füles korsóban.

A szüzek nagy valószínűség szerint a menyasszony kortársai, barátnői vagy lánytestvérei, akik a vőlegényt várják, akinek esetleg a kezükben levő fénnyel táncolnak is, majd ünnepélyesen bekísérik a lakodalmas házba.

Máté a fiatal nőket mindjárt a példabeszéd elején balgának, illetve okosnak mondja. Az említés sorrendje mutatja, hogy az elbeszélés súlypontja a balga hajadonokon van. A hajadonok balgaságát nemcsak az jelzi, hogy nem gondoskodnak előre, hanem arra sem jönnek rá, hogy a mulasztásuknak mi a következménye: a hibájuk helyrehozhatatlan.

Az okos hajadonok bemennek a vőlegénnyel a lakodalmas terembe. Az ajtó bezárulása az élet komolyságát és megismételhetetlenségét jelzi. A vőlegény elutasító válasza az ítélet kérlelhetetlenségére mutat rá.

A Máté által hozzáfűzött éberségre való figyelmeztetés nem az alvástól való tartózkodást jelenti, hanem a folyamatos készenléti állapotot: Jézus tanításának folyamatos hallgatását, és annak következetes valóra váltását.

 

Meditatio (Isten Igéje hozzám érkezik. Amit Isten Igéje nekünk mond)

A példabeszéd hallgatóiként életünk során ismételten döntenünk kell. Az öt balga és az öt okos fiatal nőben egy visszahúzó és egy előremutató azonosulási lehetőség kínálkozik a számunkra. Ugyan mind a tíz meghívást kapott, de nem mind tíz veszi komolyan, és nem mind készül fel igazán a megtisztelő feladatára. Komoly figyelmeztetés, hogy a könnyelműségünk miatt bármelyikünk így járhat. Jézus követését tudatosan kell vállalnunk. Ennek során az ő késése magától értetődő. Ezzel nemcsak számolunk, hanem erre fel is készülünk.

 

Contemplatio (Elmélkedés. Amit Istentől ajándékba kaptunk, és a szívünkben hordunk)

Az egyedül Máté által ránk hagyott példabeszéd legfontosabb gondolata az egyéni felelősség kérdése. Jézus, illetve Máté története kivétel nélkül minden embert megszólít, és döntésre késztet. E személyes döntés alól senki nem vonhatja ki magát. Az Isten uralmának kiteljesedése feltehetően még sokáig várat magára. Az embert semmi sem képes megkímélni attól, hogy elbóbiskoljon. Ennek ellenére a felkészülés lehetséges. Az élet során nem egy döntést kell hozni, hanem döntések sorozatát. Ezek között kiemelt helyen szerepel az Úrral való asztalközösség fenntartása, a keresztény testvérekkel való közösség ápolása. Akár a szentmiséken való részvétel, akár a közösség ápolása egészen elkötelezett és körültekintő magatartást kíván.

 

 

 

 

 

Collatio (A jelenlévők gondolatainak megosztása valamint gyakorlati teendőink. Amit Isten Igéje általunk üzen másoknak.)

Krisztus követőiként nem gondolhatjuk azt, hogy amit egyszer valamikor megszereztünk, az elegendő lesz számunkra az életünk végéig. Tudomásul kell vennünk, hogy szünet nélkül fáradoznunk kell a szükséges többlet eléréséért. Erre nekünk Jézus kíséretében és követésében van lehetőségünk.

Ha a felkészültségünk hiányos, akkor nem csodálkozhatunk azon, ha kizárnak bennünket. Ha az Isten meghívásának felkészülten nem teszünk eleget, akkor az Isten közeledését megakadályozni nem tudjuk, de a magunk kizárását elérhetjük a közös ünneplésből.

Ne csak lámpánk legyen, hanem legyen bele elegendő olajunk is. Ne csak azzal dicsekedjünk, hogy megkereszteltek bennünket, hogy bérmálkoztunk, hanem ezeket a beavató szentségeket töltsük meg tartalommal is. Krisztus kísérőiként és követőiként a fényünk mindig látható legyen.

 

Oratio (Imádság. Amit Istennek válaszolunk Isten Igéjével a kezünkben)

Krisztus Urunk megparancsolta, hogy virrasztással és imádsággal küzdjünk a kísértések ellen. Kérjük őt buzgón: Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Urunk, Jézus, mennyei Jegyesünk, akinek érkezésére az okos szüzek várakoztak, add, hogy mi is reménykedve virrasszunk, amíg el nem jössz!

Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Onts szívünkbe igyekezetet, hogy neked szolgáljunk, és gondolatainkkal, tetteinkkel téged magasztaljunk!

Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Aki nem-sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára virrasztva: lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged!

Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Add, Urunk, hogy a földi élet gondjai el ne tereljék figyelmünket a veled való találkozásról!

Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Krisztus Urunk, a szent szüzek égő lámpákkal vonultak eléd, ne engedd, hogy neked szentelt szolgálóid mécseséből kifogyjon a hűség olaja!

Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Add, Urunk, hogy az Egyház pásztorai éberen őrködjenek a rájuk bízottak üdvössége fölött!

Urunk, éltesd kegyelmeddel népedet!

Urunk és Istenünk, segíts minket, hogy buzgó várakozással készüljünk Fiadnak, Krisztusnak második eljövetelére. Amikor pedig eljön, ébren találjon minket, akik imádsággal virrasztunk, és ujjongva zengjük dicséretét. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.