Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Honlapunk megújult!

Kedves Olvasóink!

A győri Szent Imre Plébánia honlapja megújult.

Ez a honlap átmenetileg archívumként még elérhető marad, de a továbbiakban nem frissül.

A régi honlap híreit a menüből éri el.

A győri Szent Imre Plébánia új honlapja a következő címen érhető el, így amennyiben a kedvencek/könyvjelzők közé mentette el oldalunkat, az is érdemes frissíteni:

↓↓↓  Kattintson ide! ↓↓↓

GYŐRI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Hirdetés (2014.11.02.)

Halottak napja és Évközi 31. hét

November 2-án, vasárnap, Halottak napján, a következő rend szerint lesznek a szentmisék: délelőtt ½ 8, ¾ 9 és 10 órakor a templomban, ½ 12-kor az altemplomban, délután 4 órakor az urnakertben és este 6 órakor a templomban. A szentmisék végén végezzük a lucernáriumot. Az altemplomi és az urnakerti szentmisék végén megáldjuk a sírhelyeket illetve a szektorokat.

Az előttünk álló héten, november 04-én, kedden Borromeo Szent Károly emléknapja, 05-én, szerdán pedig Szent Imre herceg, templomunk védőszentjének ünnepe lesz.

November 4-én, megkezdődnek a Szent Imre napok plébániánkon. Kedden este 6 órakor előesti szentmise lesz Szent Imre tiszteletére, majd ezt követi az olvasmányos imaóra. Az ünnepi szentmisét és az azt követő olvasmányos imaórát a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet elöljáróival és kispapjaival fogjuk ünnepelni. A szentmisét Dr. Lukácsi Zoltán rektor atya fogja bemutatni, ünnepi szentbeszédet mond Dr. prof. Hab. Martos Levente Balázs prefektus atya.

November 5-én, szerdán, egész napos Szentségimádás lesz templomunkban. Reggel ½ 8-kor szentmisét mutatunk be Szent Imre tiszteletére a Szent Imre oltárnál, majd ezután ünnepélyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget a Főoltáron. Az Oltáriszentség előtti folyamatos szentségimádásra szeretettel kérjük a képviselőtestület tagjait, imacsoportjainkat és a kedves testvéreket.  Este 5 órakor közös szentóra lesz, majd ¾ 6-kor szentségi áldás és szentségeltétel. Este 6 órakor ünnepi szentmise kezdődik, melyet Kiss László Szombathelyi egyházmegyés atya, Pákai esperes plébános mutat be.

November 6-án és 7-én, csütörtökön délután és pénteken látogatjuk az elsőpéntekes betegeket a szokott időpontokban.

November 8-án, szombaton, egész napos ifjúsági találkozó lesz a plébánián. A találkozó mottója Ferenc pápa üzenete alapján: „Kedves Fiatalok! Krisztus számít Rátok! Legyetek az Ő barátai…!”

A találkozón vendégül látjuk a 2016-ban Krakkóban megrendezésre kerülő Világifjúsági Találkozó Zarándokkeresztjét és Mária ikonját, amelyek az elmúlt 30 év alatt már az egész világot bejárták.
Az Ifjúsági Világtalálkozó története 1984 Virágvasárnapján kezdődött, amikor Szent II. János Pál pápa átadta az előbb említett és hozzánk érkező, mintegy 3 méter magas fakeresztet a Szent Péter-téren összegyűlt ifjúságnak, mint Krisztus végtelen szeretetének jelképét. Azóta 2-3 évenként rendeznek Ifjúsági Világtalálkozót, a kereszt és az ikon pedig szüntelenül vándorol országról-országra. Mivel a 2016-ban esedékes világtalálkozó Krakkóban lesz megrendezve, a keresztet és az ikont most a Lengyelországhoz közel fekvő országok fogadják. Így térnek be templomunkba november 8-án, délután 2 órától este 9 óráig. Nehéz lenne megmondani, hogy a sok világrészt bejárt fakereszt és ikon előtt hányan borultak le. Nyilván volt köztük afrikai földműves, amerikai politikus, ázsiai hitét kereső ember, vagy európai szentéletű szerzetes. És most mi, a győri Szent Imre templomban összejött fiatalok térdelhetünk le előttük és meríthetünk hitet, reményt és szeretetet, valamint erőt a mindennapokhoz.

Az Ifjúsági Találkozó napját Benkó Attila fertőszentmiklósi káplán atya tartja. Érkezés és regisztráció 9 órától, majd a nap folyamán előadások, játékok és kiscsoportos beszélgetések lesznek. Este 6 órakor püspöki szentmise, melyet Dr. Pápai Lajos megyéspüspök atya mutat be, majd ezt követően gyertyás körmenet lesz az Ifjúság Keresztjével és a Mária Ikonnal. Szeretettel várjuk elsősorban a fiatalokat az egész napos programra 6. – 7. osztályos kortól az egész Egyházmegyéből, valamint a püspöki szentmisére, körmenetre a kedves híveket is. Bővebb információ a faliújságon és a honlapunkon olvasható.

Kérjük a kedves testvéreket, hogy az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, sütemények készítésével segítsenek minket az ünnepi hét lebonyolításában. Két napon kérjük a plébániára az elkészített sütemények behozatalát, kedden az esti szentmise előtt a kispapok vendégül látásához, és pénteken az esti szentmise előtt vagy után a szombaton hozzánk érkező 150-200 fiatal vendégül látáshoz. Fáradozásukat előre is köszönjük.

November 8-ig az altemplom és az urnakert meghosszabbított ideig, reggel 8 órától este 8 óráig lesz nyitva. Kérjük, hogy az ünnepek alatt is szíveskedjenek betartani temetőinkben a szokott rendet. Mécsest, gyertyát csak a biztonságos, kijelölt helyeken gyújtsanak.