Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Honlapunk megújult!

Kedves Olvasóink!

A győri Szent Imre Plébánia honlapja megújult.

Ez a honlap átmenetileg archívumként még elérhető marad, de a továbbiakban nem frissül.

A régi honlap híreit a menüből éri el.

A győri Szent Imre Plébánia új honlapja a következő címen érhető el, így amennyiben a kedvencek/könyvjelzők közé mentette el oldalunkat, az is érdemes frissíteni:

↓↓↓  Kattintson ide! ↓↓↓

GYŐRI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

A Szent Imre templom felszentelésének évfordulója, az újonnan kinevezett képviselőtestület bemutatása és fogadalomtétele 2010. június 3.

1943. június 3-án szentelte fel boldog Apor Vilmos püspök templomunkat. A főünnep esti szentmiséjén ezt ünnepeltük meg, s ekkor került sor a megújult képviselőtestület eskütételére is.

Az ünnepi szentmisét Győri Imre esperes atya, Gyárváros plébánosa mutatta be.

 

A szentmise introitusa a felszentelt templom iránti tiszteletre figyelmeztet bennünket:

      

Az olvasmányközi ének is arra emlékeztet, hogy "Ezt a helyet az Úr alkotta, mindennél drágább szentség, szent ez a hely és sérthetetlen."

      

 

 

Az alleluja (Halmos László: 5. Alleluja) verse is a templom és Isten iránti hódolatunk kötelezettségére figyelmeztet: "Leborulok szent templomodban Uram * és magasztalom a te nevedet."

      

Homíliájában Győri Imre atya a templom építésére, építőire és a templomépítő Dr. Szelestey Béla plébánosra emlékezett. A képviselőtestületeskütételéhez kapcsolódva felidézte az egyházközség első képviselőtestületét, melynek tagjai aktívan kivették részüket a templom építéséből és az egyházközség megszervezéséből. Esperes úr homíliáját itt hallgathatja meg.

A szentbeszéd után került sor az újonnan kinevezett képviselőtestület bemutatására és fogadalomtételére.

 

A képviselőtestület tagjai:

 

Elnök: Tóth Imre

Templomgondnok: Horváth Tibor

Jegyző: Kanyóné Horváth Bernadett

Pénztáros: Vaday Tamás

 

Rendes tagok:

 

Áder Gábor

Borsfai László

Halász Károly

Harasztiné Bársonyosi Ágnes

Kovács Attila

Kökényesiné Fekete Magdolna

Mester Ilona

Nagy Klára

Nemes János

Panykó János

Pap Katalin dr.

Schiel Ottmár

Simon Csaba

Soós Gábor

Szűcs Kálmán

Vidéki Zoltán

Zsugonits Tamás

 

Tiszteletbeli tagok:

 

Békessy Jenő

Bella Gábor

Csejtey István

Gál Sándor

Nagy Károly

 

A képviselőtestület tagjai a következő ígéretet tették:

Én, N. N. Isten előtti felelősségem tudatában ünnepélyesen megígérem, hogy mint a győri Szent Imre Egyházközség képviselőtestületének tagja életemmel és munkámmal Egyházunk javát akarom előmozdítani, erkölcsi és anyagi értékeit védve. Egyházközségünk minden érdekét figyelembe véve, Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarok munkálkodni. Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonyának, és egyházközségünk védőszentjének: Szent Imrének pártfogását, a hívek áldozatos támogatását és Egyházunk áldását. Ámen.

 

A szentmisét követően került sor a templom falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzására, majd a papság, az asszisztencia és a képviselőtestület az altemplomba vonult, ahol megkoszorúzták Dr. Szelestey Béla templomépítő plébános sírját és imát mondtak érte.